de bestuurlijke elite: VVD Bloemendaal

‘Met alleen maar klagen en geruzie los je helemaal niets op. Wij zoeken nadrukkelijk verbinding. Wij zoeken permanent naar oplossingen waar draagvlak voor is’. De eerste kennismaking met de nieuwe kandidatenlijst van de VVD. De mouwen opgestroopt, de armen over elkaar, de groep als eenheid, en natuurlijk: alle neuzen  precies dezelfde kant op. Ze gaan er werk van maken. …Zou het? De VVD vertegenwoordigt de bestuurlijke elite in Bloemendaal. De partij maakt sinds jaar en dag de dienst uit. Aan de basis van elk pijnlijk dossier, elke bestuurscrisis, elke blunder in de politieke geschiedenis van Bloemendaal staat een kritiekloze VVD fractie. Een fractie die altijd loyaal is aan het college en het ambtenarenapparaat voortdurend de hemel in prijst. ‘De wethouder doet zijn stinkende best’ is wat wij altijd horen. Onlangs nog in het dossier Bijduinhof. ‘Ga dan eens een keer met de mensen die daar wonen praten,’ zei onze fractievoorzitter Roos tegen Rolf #Harder (de nr 4 op de lijst). Hij keek haar met grote verbaasde ogen aan: ‘Goh…wat ben je negatief! We moeten het samen doen. En er gaat ook heel veel goed?’

De trouwe en kritiekloze en vooral nietszeggende boodschap van deze nieuwe fractie is funest voor Bloemendaal. Het is de boodschap: ‘Met Bloemendaal is niks mis. Wat zeur je nou? Het vuilnis wordt toch op tijd opgehaald?! De wegen worden toch onderhouden?!

Wat vergeten wordt is dat de VVD niet in dienst is van de overheid maar geacht wordt op te komen voor de belangen van de inwoners. Volksvertegenwoordigers, dat zouden zij moeten zijn. Dat betekent dat  je je niet kunt verschuilen achter abstracte uitspraken als ‘gezonde financien’ en ‘lage belasting’ en ‘wijsheid in alle besluitvorming’. Wie altijd regeert, zoals de VVD, heeft de dure plicht om verantwoordelijkheid en lef te tonen. Wees eens wat minder loyaal VVD! Doe ook eens een keer dwars, uit kritiek op het college en het ambtelijk apparaat wanneer dat nodig is. Doe je werk en controleer in plaats van eeuwig en altijd ja en amen te zeggen tegen het college. Vertel het de wethouder wanneer hij miskleunt of te dicht aanleunt tegen projectontwikkelaars. Tik die wethouder ook eens een keer op de vingers wanneer hij er een zooitje van maakt.

Kijk om je heen en kom uit die ivoren toren.  Dat is wat wij zeggen.

Wij luiden in ieder geval vast de noodklok voor na maart 2018!