‘Communicatie gestroomlijnd naar buiten brengen…”

Tijdens de commissievergadering grondzaken op 11 november jl is opnieuw de gang van zaken in de Stuurgroep door ons aan de orde gesteld. Tijdens de Rondvraag zijn door ons vragen gesteld aan de wethouder omdat zij vorige week vrijdag een vergadering had over de Duinpolderweg in de Stuurgroep. Het zint ons helemaal niet dat deze vergaderingen besloten zijn. Het laatste nieuws van de wethouder is dat er geen sprake is van beslotenheid maar van een ‘zorgvuldig besluitvormingsproces’ en van ‘gestroomlijnde communicatie’. Deze wethouder vergeet dat zij gekozen is om op te treden als wethouder voor de inwoners van Bloemendaal. Het gaat ons niet om de gestroomlijnde communicatie van de gedeputeerde van de provincie NH in het zadel te houden. Wij vinden het belangrijk dat de wethouder opkomt voor de belangen van de inwoners in Vogelenzang en Bennebroek. Zij zegt dat ze dat binnen de Stuurgroep doet, maar dat valt op geen enkele manier te controleren. Wat hebben wij trouwens met alle andere bestuurders van deze Stuurgroep te maken? Die bestuurders hebben makkelijk praten, want de inwoners van die gemeenten krijgen geen snelweg in de achtertuin geperst. Het is diep teleurstellend zoals de wethouder RO zich opstelt en al helemaal als we bedenken dat zij een Groen Links wethouder is. Dan verwacht je toch een andere opstelling. Geen snelweg tegen Bennebroek en Vogelenzang aan. Hieronder de link naar onderdeel 8, Rondvraag, vanaf minuut 31 ev. De heer Burger van het CDA stelt dit ook aan de orde.

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Vergaderingen/Commissie-Grondgebied/2014/11-november/20:00