Nieuws

Villa Elshof: wat gaat de raad doen om risico uit te sluiten?

Morgen staat dit op de agenda van de commissie grondzaken. Hart voor Bloemendaal constateert dat het plan ‘Villa de Elshof’ een lange voorbereidingsgeschiedenis kent. Hieraan is gewerkt vanaf begin 2011. Dit betreft een periode van bijna 4 jaar. Tot januari 2014 waren de huidige coalitiepartijen Groen Links, VVD en D66 positief over het plan. De raad heeft volgens Hart voor ...

Read More »

De Plantage in Vogelenzang

Wij hebben de afgelopen dagen met inwoners van Vogelenzang gesproken over de overlast die zij ervaren van de horecagelegenheid, de Plantage. Van een kas bij een tuincentrum naar een restaurant in een buitengebied. Dat kan blijkbaar in Bloemendaal. Zelfs als sprake is van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en Natura 2000. Wethouder Tames Kokke, VVD, noemt het een ‘kleine onduidelijkheid’ en ...

Read More »

Boekhouding en het verkoopcontract Marinehospitaal terrein

Tijdens de afgelopen raadsvergadering (25/09) is door de raad besloten om 6 ton uit de reserve sociale woningbouw te halen en aan Pre Wonen te betalen teneinde 23 sociale woningen te realiseren op het voormalig Marinehospitaalterrein. Daar hebben wij tegen gestemd om twee redenen. Op de eerste plaats omdat in het contract met de Ontwikkelaar een bepaling is opgenomen dat ...

Read More »

Het Grote Geld heeft het gemunt op de EHS

Er is iets merkwaardigs met de ecologische hoofdstructuur (EHS) aan de hand in Bloemendaal. Merkwaardig omdat de VVD verklaart dat de EHS beschermd moet worden en er daarom geen woning gebouwd mag worden op Elswoutshoek. Dat lijkt een redelijk argument. Maar nu komt het: op 28 november 2013 is door de gemeenteraad ingestemd met het zgn Inrichtingsplan Utiliteitszone, zie de ...

Read More »

Verordening voor vaartuigen en ligplaatsen 2015

Jammer: Hart voor Bloemendaal diende gisterenavond een sympathiek amendement in mbt de nieuwe verordening voor vaartuigen en ligplaatsen. Een onredelijke bepaling vinden wij artikel 8 lid 3. Hierin staat dat als gedurende 6 weken geen vaartuig bij een ligplaats heeft gelegen, een aanmaning van het college volgt. De vergunning kan dan vervolgens worden ingetrokken. Vooral voor mensen die langer dan ...

Read More »

Er komt geen rectificatie in het Haarlems Dagblad

Er komt geen rectificatie van de wethouder Marjolein de Rooij in het Haarlems Dagblad. Wij hebben gisterenavond onze motie van afkeuring ingediend tijdens de raadsvergadering. Het is duidelijk voor ons dat de wethouder over de schreef is gegaan met haar uitspraken in het Haarlems Dagblad over twee inwoners van de gemeente Bloemendaal. De privacy van deze inwoners is geschaad. Wij ...

Read More »

Opnieuw vragen over verkeerstellingen

Omdat de antwoorden onbevredigend waren, hebben wij opnieuw vragen gesteld over de verkeerstellingen. Het is jammer dat de antwoorden zo weinig helderheid verschaffen, want dat betekent extra werk, niet alleen voor ons, maar ook voor de gemeente. Het zou veel beter zijn als vragen direct adequaat beantwoord worden. Het is een beetje flauw om net te doen alsof een representatieve ...

Read More »

Beantwoording vragen over verkeerstellingen

Wij stelden vragen aan de wethouder omdat op diverse plekken in Bennebroek verkeerstellingen plaatsvinden. De kabels liggen op de Meerweg, de Bennebroekerlaan, de Binnenweg en ook bovenop de brug over de Ringvaart. De wethouder heeft geantwoord. Wij vinden de reactie niet bevredigend. Waarom wordt er juist op dit moment gemeten, terwijl op de N201 sprake is van ernstige verkeershinder? Wat ...

Read More »

Hebben inwoners recht op privacy in Bloemendaal?

Het recht op bescherming van privacy in Bloemendaal is beperkt. Het hangt er blijkbaar maar net van af hoe je heet of dat recht gerespecteerd wordt of niet. Een uitermate gevaarlijke ontwikkeling wat ons betreft.  Op de site van de Rijksoverheid is hierover het volgende te vinden: ‘De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) beschermt uw privacy. In de Wbp staat wat ...

Read More »

Aangifte wegens smaad en laster, schending ambtsgeheim

Vervolg Elswoutshoek: waar wij al voor vreesden en waar wij bovendien uitvoerig voor hebben gewaarschuwd, is gebeurd. Er is aangifte gedaan wegens smaad en laster tegen het college van B&W van Bloemendaal. Ook is er een klacht ingediend wegens het opzettelijk schenden van het ambtsgeheim door wethouder M de Rooij van Bloemendaal, artikel 272 lid 2 Sr. Daarbij het verzoek ...

Read More »