Nieuws

‘Communicatie gestroomlijnd naar buiten brengen…”

Tijdens de commissievergadering grondzaken op 11 november jl is opnieuw de gang van zaken in de Stuurgroep door ons aan de orde gesteld. Tijdens de Rondvraag zijn door ons vragen gesteld aan de wethouder omdat zij vorige week vrijdag een vergadering had over de Duinpolderweg in de Stuurgroep. Het zint ons helemaal niet dat deze vergaderingen besloten zijn. Het laatste ...

Read More »

Juridische kosten lopen extreem op maar onze motie haalde het niet

De gemeente Bloemendaal heeft een budget voor juridische procedures, dwz het inschakelen van een advocaat bij procedures. Het budget bedraagt afgerond EUR 70.000 per jaar. Op dit moment staat de teller al op EUR 120.000. Dat betekent een forse overschrijding. Waardoor komt dat? De gemeente beschikt over een eigen juridische afdeling. Dan zou EUR 70.000 toch ruim voldoende moeten zijn? ...

Read More »

Villa de Elshof: hoe nu verder?

Op 30 oktober jl is het amendement van Liberaal Bloemendaal en Groen Links aangenomen in de raad. Opmerkelijk is dat Liberaal Bloemendaal de initiatiefnemer is van dit amendement, omdat deze partij eerder waarschuwde voor de mogelijke gevolgen van de motie van oktober 2013 en daaraan de handen niet wenste te branden. Alle partijen, muv de PvdA en Hart voor Bloemendaal ...

Read More »

Onze algemene beschouwingen

Op 31 oktober jl vond de begrotingsraad plaats in Bloemendaal. Hieronder treft u de tekst aan van de algemene beschouwingen van Hart voor Bloemendaal: Democratie maak je samen, maar het begint bij goed bestuur Hart voor Bloemendaal constateert dat de begroting 2015 er verzorgd uit ziet en beleidsarm is. Het weerstandsvermogen en de risicobeheersing blijkt een kwetsbaar. De risico’s zijn ...

Read More »

Mobiliteitsfonds en kiezersbedrog

Weet u het nog? Nog niet zo lang geleden is het Mobiliteitsfonds in het leven geroepen door de gemeenten Heemstede, Bloemendaal, Haarlem, Zandvoort en Haarlemmerliede. De jaarlijkse bijdrage aan het mobiliteitsfonds wordt betaald aan de gemeente Haarlem. Het mobiliteitsfonds is in beheer bij de gemeente Haarlem. De bijdrage van Bloemendaal voor 2015 bedraagt € 100.000 en loopt de jaren daarna verder ...

Read More »

Er gaat niets boven rechtvaardigheid

De filosoof Socrates (469-400 vc) zei het al: er gaat niets boven rechtvaardigheid. Dat is ook onze lijfspreuk.  Juist daarom hebben wij tijdens de raadsvergadering gisterenavond aan de wethouder RO gevraagd of zij op de hoogte was van het artikel dat gepubliceerd is op Dichtbij. In dat artikel, zie de link hierna, wordt verteld dat het college van B&W Haarlem ...

Read More »

Antwoord op vragen verkeerstellingen

De antwoorden op de door ons gestelde vragen over de verkeerstellingen Meerweg/Bennebroekerlaan/Binnenweg zijn binnen. Wij hadden het vermoeden dat deze tellingen werden uitgevoerd om het VENOM verkeersmodel te voeden, welk model gebruikt wordt om de verkeerseffecten van de Duinpolderweg door te rekenen. De gemeente ontkent dit. Het is wel apart dat de gemeente uitzoekt of het vrachtwagenverbod werkt, terwijl er ...

Read More »

Villa Elshof, vervolg

In de komende raadsvergadering staat het bestemmingsplan mbt villa De Elshof weer op de agenda. Wij zijn hierover heel duidelijk geweest tijdens de afgelopen commissievergadering Grondzaken. VVD, Groen Links en D66 zijn 1 minuut voor twaalf 180 graden gedraaid. En dat gaat de gemeente veel geld kosten. Zo schatten wij in. Het is niet toegestaan, cq onbehoorlijk om jarenlang met ...

Read More »

Lokaal actief op Provinciaal niveau? Een oproep

Binnenkort gaat Hart voor Bloemendaal overleggen met raadsleden van andere lokale partijen in de provincie Noord-Holland. Laten we ons orienteren en zien of krachten kunnen worden gebundeld. Hoe kunnen wij met elkaar zorgen voor meer inbreng in de Provinciale Staten. Wij doen hierbij een oproep aan alle lokale partijen met hart voor Noord-Holland om zich te melden bij ons. Voor ...

Read More »

AEB, AfvalEnergieBedrijf Amsterdam

Wij hebben een persverklaring uitgebracht vandaag ivm  de voorgestelde verlenging van het contract afvalverwerking AEB = AfvalEnergieBedrijf waarvan de gemeente Amsterdam eigenaar is. De persverklaring (zie hieronder de link) houdt verband met  de commissievergadering  Grondzaken dd 7 oktober jl en de commissievergadering  Bestuur en Middelen dd 9 oktober jl. Fractievoorzitter Marielys Roos van Hart voor Bloemendaal mocht van de voorzitter van ...

Read More »