Nieuws

Leonard Heukels vraagt: gaat u Roos strafrechtelijk vervolgen?

Dit hoofdstuk heet: van je collega’s moet je het hebben. Leonard Heukels van LB heeft het college van B&W gevraagd om de fractievoorzitter van Hart voor Bloemendaal strafrechtelijk te vervolgen omdat hij van mening is, en hij refereert daarbij aan de zitting bij de bestuursrechter op 18 december jl, dat zij illegaal bezig is geweest. Hij vindt dat nu de ...

Read More »

Ter inzage leggen van stukken

Op 16 december jl heeft Marielys Roos, fractievoorzitter van Hart voor Bloemendaal, de mysterieuze enveloppe geopend. Als u op de link hierna klikt, ziet u een stukje film van RTVNH. Overigens wijzen wij er nadrukkelijk op dat wij geen geheime stukken hebben onthuld. Het betreft stukken die al openbaar waren. Wat al openbaar is, kan niet achteraf nog eens geheim ...

Read More »

Hart voor Holland, een nieuwe provinciale partij

Op 4 november jl is de nieuwe partij Hart voor Holland opgericht. Het is de bedoeling dat deze nieuwe partij gaat meedoen aan de provinciale staten verkiezingen van 18 maart 2015. De gedachte hierachter is dat wij de lokale stem van de bevolking op provinciaal niveau willen laten horen. Lokale partijen hebben een enorme overwinningszege behaald bij de gemeenteraadsverkiezingen eerder ...

Read More »

De mysterieuze enveloppe

In het persbericht dat wij vandaag uitstuurden, leest u meer over de mysterieuze enveloppe die op 16 december as door de notaris zal worden geopend. Wij zullen u op de hoogte houden van verdere ontwikkelingen. Uiteraard hebben wij het voltallige college en de raadsleden uitgenodigd om getuige te zijn van wat er op 16 december as bekend wordt gemaakt. Dit ...

Read More »

De Rooij’s uitspraken schadelijk

Het drama Elswoutshoek: wij hebben u eerder al bericht over de wantoestanden. Het is bizar dat er nog steeds geen oplossing is, terwijl de burgemeester dat nog zo beloofd had op 31 juli dit jaar. In plaats van zijn belofte na te komen, wordt er juist nog wat extra olie op het vuur gegooid en loopt de situatie alleen maar ...

Read More »

Hart voor voldoende parkeerplaatsen

Tijdens de raadsvergadering van 27 november jl hebben wij een motie ingediend waarin wij verzocht hebben om het mogelijk te maken onder de tuinen van de woningen langs de Bloemendaalse weg 313 t/m 323 parkeergarages aan te leggen. Het gaat om de woningen die naast de oude Van Wijkgarage liggen. U weet misschien dat op die plek sprake is van ...

Read More »

Milieustraat Heemstede afschaffen? Wij vinden dat geen goed plan

Het college van Bloemendaal stelt voor dat vanaf 2016 de inwoners van Bennebroek hun grof vuil moeten brengen naar de milieustraat in Overveen. Daar zijn wij het niet mee eens. De gemeente overweegt dat deze maatregel gericht is op het verbeteren van de duurzaamheid en dienstverlening. Bovendien zou de reistijd voor inwoners van Bennebroek dan net zo lang zijn als ...

Read More »

Overlast? wat doet de gemeente?

Wij hebben vragen gesteld ivm diverse klachten van inwoners over feesten en partijen bij bepaalde horecagelegenheden tot diep in de nacht, met als gevolg een verstoorde nachtrust door het vele lawaai. Daarbij zijn wij op iets opmerkelijks gestuit: de ene keer wordt er schijnbaar wel streng toegezien op de sluitingstijden terwijl het de andere keer helemaal niet gebeurt. Dwz: dan ...

Read More »

Wethouder weet niet waar N207 ligt

Gisterenavond sprak de Groen Links wethouder M de Rooij in het Trefpunt in Bennebroek. De dorpsraad hield daar een ledenvergadering. De Duinpolderweg stond ook op de agenda. Diverse keren werd aan de wethouder gevraagd of de N207-N206 variant in beeld was bij de Stuurgroep. Immers, zo was het wel beloofd door de gedeputeerde van NH, mevrouw Post. Alle varianten, ook ...

Read More »

Kennismaken met ons bestuur?

Wie zijn de bestuurders van onze vereniging Hart voor Bloemendaal? Vandaag maakt u kennis met: Anneke Quispel-Veraart. ‘ Ik ben jurist Ruimtelijke Ordening en heb met enige onderbreking in die functie bij de gemeente Haarlem gewerkt van 1980 tot 2006.  Na die periode heb ik mij gedurende ruim 5 jaar onder meer ingezet (als vrijwilliger en bestuurder) voor de Voedselbank Haarlem. Ik ...

Read More »