Nieuws

Ons logo: wat is de betekenis?

Wat stelt ons logo voor? De vormen doen denken aan een hart. Maar anderen zeggen weer: het lijkt wel een borstkas. Hoewel het daar veel van weg heeft, refereert ons logo aan iets heel anders. Het verwijst naar het oude wapen van Bloemendaal of nog eerder: het wapen van de familie Tetrode. Op het wapen stonden drie dokkenbladen (= leliebladen). ...

Read More »

Wat is nieuw? Kijk mee op onze Facebook pagina

Sinds kort hebben wij ook een Facebook pagina. Op deze pagina staat het laatste nieuws. Heel actueel. U kunt daar op terecht als u met ons in gesprek wilt over een onderwerp. Bijvoorbeeld: de St Franciscusschool in Bennebroek wordt het Centraal Service Punt. Maar wat gebeurt er met de oude gymzaal die achter de school staat? De VVD wil deze ...

Read More »

Waarom verkeerstellingen in Bennebroek?

Op verschillende plekken in Bennebroek worden op dit moment verkeerstellingen uitgevoerd. Waarom? Heeft dit soms te maken met het onderzoek voor de aanleg van de Duinpolderweg. De provincie NH probeert via onderzoek aan te tonen dat de weg moet worden aangelegd. Op dit moment wordt echter gewerkt aan de N201 en de N207. Er is sprake van ernstige verkeershinder op ...

Read More »

Documenten en dossiers

Wij zullen op deze site voortaan onze vragen, moties en voorstellen publiceren. Antwoorden op onze vragen worden ook geplaatst. Zo blijft u op de hoogte. Op de homepage gaat u naar de pagina Docs (=documenten). Daar kunt u terecht voor meer informatie over de voortgang in een dossier. Wilt u zelf iets aanbrengen, een probleem of een vraag, gebruikt u ...

Read More »

Rechtszitting in Haarlem: dossier Elswoutshoek

Op 26 augustus jl hebben wij een rechtszaak bijgewoond die betrekking had op het omvangrijke dossier Elswoutshoek. Dit keer betrof het de Wet openbaarheid van bestuur. De belangrijkste vraag die voorlag was of de gemeente Bloemendaal terecht een beroep had gedaan op artikel 11 eerste lid van de WOB. De gemeente stelt op grond van dat artikel dat interne mailcorrespondentie ...

Read More »

Vragen aan het college

Wij hebben vragen gesteld aan het college in verband met het interview met wethouder M de Rooij in het Haarlems Dagblad dd 16 augustus jl. Wij beschouwen dit interview niet als een positieve stap in de richting van een oplossing voor het conflict rond Elswoutshoek. Wij zijn benieuwd naar de antwoorden van het college en houden u op de hoogte. HartvoorBloemendaalvragen23aug2014

Read More »

Elswoutshoek

Op 31 juli 2014 kwam de raad met spoed bijeen omdat burgemeester Ruud Nederveen op een negatieve manier in het nieuws was gekomen in het actualiteitenprogramma Eenvandaag. Aan deze negatieve media aandacht ligt een langslepend conflict ten grondslag: Elswoutshoek, eigendom van de gebroeders Slewe. Ondanks de zeer scherpe kritiek op het functioneren van de burgemeester, heeft Hart voor Bloemendaal op ...

Read More »

ANBI

ANBI Hart voor Bloemendaal is een politieke vereniging, opgericht op 4 juni 2014. Het inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 60824115. De eerste inschrijving vond plaats op 6 juni 2014. Hart voor Bloemendaal zal de belastingdienst verzoeken de ANBI* status toe te kennen. Ons RSIN** nr is 8540.75.707 Wettelijk moet in verband met de ANBI status de volgende informatie op deze website ...

Read More »

Hart voor lastenvermindering

Hart voor Bloemendaal pleit wél voor lastenvermindering Tijdens de raadsvergadering van 3 juli jl heeft Hart voor Bloemendaal een amendement ingediend waarin staat dat de tarieven voor de OZB (onroerendezaakbelasting) de komende jaren niet mogen worden verhoogd. Dit ivm de Kadernota 2015, waaruit blijkt dat de gemeente in de periode tot en met 2018 jaarlijks €1,5 miljoen overhoudt. Dat lijkt ons ruim voldoende ...

Read More »

Duinpolderweg: wij zeggen stop hiermee!

Geen cent aan het Mobiliteitsfonds Naar aanleiding van de uitgebreide berichtgeving in de pers over de ‘parels’ aan de Ringvaart en de zgn ‘dubbeldorpen’ Bennebroek-Zwaanshoek, Hillegom-Beinsdorp ed, heeft Hart voor Bloemendaal vragen gesteld aan de wethouder. Waar is de gemeente Haarlemmermeer op uit? Hoe kan de Haarlemmermeer spreken over parels, als er vlak langs Bennebroek en Vogelenzang een snelweg wordt ...

Read More »