Nieuws

Over geheimhouding met terugwerkende kracht

De voormalig burgemeester heeft aangifte tegen mij gedaan wegens schending van de geheimhoudingsplicht, twee dagen voor de kerst 2014. Daarin werd hij gesteund door alle fractievoorzitters. Jerker Westphal (fractievoorzitter van D66) was graag bereid daarover nog een ingezonden brief te sturen namens deze fractievoorzitters naar het Haarlems Dagblad. Leonard Heukels (fractievoorzitter van LB) wilde Ruud Nederveen (!) zelfs de helpende hand ...

Read More »

Hoe nu verder in Bloemendaal?

Deze week zijn twee bestuurders opgestapt. Marjolein de Rooij, wethouder RO, en burgemeester Ruud Nederveen, als gevolg van de toestanden rond het dossier Elswoutshoek. Gisterenavond is aan wethouder Kokke de vraag gesteld hoe hij er zelf over dacht. Want Kokke was tenslotte in de vorige raadsperiode verantwoordelijk voor het volledig ontsporen van dit dossier. Hieronder volgt een impressie. Wethouder Kokke ...

Read More »

Medestander?

Strafrechtadvocate B Ficq spreekt over een onbedoeld medestander in de aangifte tegen het college ex artikel 272 sr. Daarbij verwijst zij naar de aangifte die de burgemeester Ruud Nederveen zou hebben ingediend tegen raadslid Roos. Echter: Roos heeft geen stukken geopenbaard. Die stukken lagen al lang op straat, her en der door de gemeente verspreid, bij de klachtenadviescommissie, bij de ...

Read More »

Aldus naar waarheid opgemaakt…

Zoals u misschien weet, hebben wij stukken ter inzage gelegd die betrekking zouden hebben op de zgn bedreigingen en intimidaties. Het betreft het dossier Elswoutshoek. Bij die stukken  zat een verklaring over ‘bedreigingen/intimidaties’ van het ambtelijk apparaat van de gemeente Bloemendaal van 8 maart 2012. Onderaan dit bericht vindt u nogmaals deze verklaring. ‘Aldus naar waarheid opgemaakt’, staat onderaan de ...

Read More »

Plantage: wethouder gaat verkeerde vergunning afgeven

De problematiek rond Plantage Vogelenzang is inderdaad nog lang niet opgelost. De wethouder gaat de verkeerde vergunning afgeven. Ons voorstel heeft het niet gehaald. Erg jammer voor de omwonenden, maar ook voor de uitbater. Dit is nl voor de uitbater ook geen goede oplossing. De voorzitter beeindigde de discussie tijdens de commissievergadering op 13 januari jl met de woorden: dit ...

Read More »

Groot nieuws: Duinpolderweg

Via het platform NOG (=Noordelijke Ontsluiting Greenport, ofwel Duinpolderweg zoals de weg nu heet) hebben wij groot nieuws voor u. In het platform NOG zijn diverse belangen-organisaties, deskundigen en inwoners van zowel de bollenstreek als Kennemerland Zuid verenigd. Het nieuws houdt in dat de Provinciale Staten van ZH hebben gezegd dat er een pauze moet worden ingelast in het Duinpolderwegtraject ...

Read More »

De brief aan de burgemeester

Hier publiceren wij de brief die fractievoorzitter Roos stuurde aan de burgemeester van Bloemendaal, nav de aangifte die de burgemeester tegen haar had ingediend. —————————————————————— 23 december 2014   Geachte heer Nederveen, Laat ik beginnen met te verklaren dat ik sinds begin september jl bezig ben met het dossier ‘intimidaties/bedreigingen inzake Elswoutshoek’. Ik heb herhaaldelijk gevraagd waaruit het onweerlegbare bewijs ...

Read More »

Inhoudsopgave Proces Verbaal

Het proces verbaal dat wij publiceerden op 19 december jl, zie de home page, met daarachter de stukken omvat 136 pagina’s. Van diverse kanten heeft ons het bericht bereikt dat het heel veel tekst is en dat het lastig is overzicht te krijgen. Hoewel in het proces verbaal wel een opgaaf is gedaan, volgt hieronder een inhoudsopgaaf zoals wij die ...

Read More »

Bandopname Presidium 26 nov over geheimhouding

Op 26 november jl vergaderden de fractievoorzitters en de burgemeester, het Presidium. Uit de bandopname die wij in ons bezit hebben, wordt gesproken over de procedure die gevolgd moet worden om stukken geheim te houden. Fractievoorzitter Marielys Roos van Hart voor Bloemendaal maakt ernstig bezwaar tegen het stuk dat hierover is opgesteld. Zij vindt dat het juridisch onjuist is. Bovendien ...

Read More »

Proces Verbaal Loetje bijeenkomst

Op dinsdagavond, 16 december jl, was de bijeenkomst in Loetje. Hier publiceren wij het proces verbaal van de notaris. U vindt hierin onze verklaring. Daarachter de stukken die geanonimiseerd zijn. Aansluitend vindt u onze eigen stukken ter aanvulling van het dossier. Dat begint bij de verklaring van Rob Slewe en Hans Slewe. Voor de volledigheid merken wij op dat wij er ...

Read More »