Nieuws

Mariatunnel, een luchtkasteel

De Mariatunnel blijft een wensdroom. Zie het Haarlems Dagblad vandaag. De Duinpolderweg daarentegen zal, als het aan de provincie NH ligt, wel gerealiseerd worden. We moeten het afwachten, maar het ziet er nog niet rooskleurig uit voor Bennebroek en Vogelenzang. Het was van meet af aan wel duidelijk dat de provincie geen geld wil steken in de Mariatunnel. En Haarlem ...

Read More »

Thuvast failliet

Wij willen de ontwikkelingen Park Brederode op de agenda van de commissie grondzaken laten plaatsen. De redenen hiervoor zijn een ingekomen brief van de Vereniging Behoud Landgoed Meer en Berg inzake de zorgen over het hoofdgebouw. Er zijn afsprake gemaakt met de ontwikkelaar en er is een samenwerkingsovereenkomst. Wat doet de gemeente? Wordt de ontwikkelaar aan de overeenkomst gehouden? Dan ...

Read More »

Steunt u Hart voor Bloemendaal? Wij zoeken vrijwilligers

Steunt u Hart voor Bloemendaal? Laat het ons dan weten. Op dit moment zijn wij nog op zoek naar vrijwilligers die ons willen helpen. Voor de eerste drie vrijwilligers die zich melden, hebben wij een kleine verrassing. Een politieke partij kan niet zonder ondersteuning vanuit de bevolking. Wij verwijzen u naar het contactformulier op deze site. Of stuurt u ons ...

Read More »

WOZ aanslag 2015: een aanslag op uw portemonnee?

De WOZ-aanslag hebt u al een paar weken in huis. Wij hebben geconstateerd dat de aanslag vies tegenvalt. Terwijl de gemeente ons in november vorig jaar nog voorrekende dat de waarde van de woningen in Bloemendaal gemiddeld genomen was gedaald met 5% en de aanslag per saldo niet meer zou moeten stijgen dan 2% op grond van de inflatiecorrectie, is ...

Read More »

Hart voor Bloemendaal vindt voldoende parkeerplekken wel belangrijk

Op 26 maart jl is in de raad het bestemmingsplan voor het voormalig Marinehospitaalterrein behandeld.  U kunt meekijken via de bandopname, zie punt 12 van de agenda (link volgt hieronder). Direct komt het gebrek aan parkeerplaatsen bij de voormalige Van Wijkgarage aan de orde. Liberaal Bloemendaal vindt het terecht vreemd dat de wethouder verwijst naar Haarlem. Waarom moet Haarlem het ...

Read More »

Trambrug in Bennebroek

Vandaag vond de opening van de oude trambrug plaats. Een feestelijke gebeurtenis. Onder ruime belangstelling en onder het genot van een drankje en een hapje konden wij kennismaken met de nieuwe brug. Prachtig is het resultaat geworden. Met dank aan de vele vrijwilligers, de donaties en vooral ook de inspanningen van de Stichting Move (Museum voor het openbaar vervoer en ...

Read More »

Burgemeester Emmens informeert de raad

Burgemeester Emmens-Knol heeft de raad gisteren geïnformeerd dat het Openbaar Ministerie heeft besloten niet tot vervolging over te gaan van de heren Nederveen, Kokke, Botter en mevrouw de Rooij ter zake van overtreding van de artikelen 261, 262 en 272 van het Wetboek van Strafrecht. De burgemeester laat weten blij te zijn met dit bericht. Zij schrijft dat het een ...

Read More »

‘Waar hebben wij het over zeg?’ …

Hart voor Bloemendaal heeft de wethouder vragen over het droogvallen van de slotgracht rond de Ruïne van Brederode gesteld tijdens de commissievergadering grondzaken op 10 maart jl. Het heeft niet mogen baten. De wethouder vond dat er niets aan de hand was. ‘Waar hebben we het over zeg’, aldus de kersverse GroenLinks wethouder Richard Kruijswijk. Wij zijn nog niet overtuigd. Voor ons ...

Read More »

Parkeerproblemen agv het Hillgate bouwplan

De bewoners langs de Bloemendaalseweg (nrs 313 t/m 323) zijn zeer ontevreden over het plan van Hillgate dat gerealiseerd moet worden op de plek van de oude Van Wijk garage in Overveen. Door het bouwplan verdwijnen parkeerplaatsen die de bewoners zo dringend nodig hebben. Zeker nu er twee succesvolle horecazaken in de buurt gevestigd zijn en het aantal bezoekers enorm ...

Read More »

Vervolg Amsterdamse Waterleidingduinen

Op 12 maart werd door diverse deskundigen ingesproken tijdens de commissievergadering grondzaken in Bloemendaal over de werkzaamheden in de AWD. Wij hebben hierover eerder bericht. De deskundige insprekers waren het er unaniem over eens dat het werk dat was verricht door de door Waternet ingehuurde aannemer(s) niet conform de wet- en regelgeving was uitgevoerd. Gevolg: vernietiging van natuurwaarden op die ...

Read More »