Nieuws

Opnieuw vragen over verkeerstellingen

Omdat de antwoorden onbevredigend waren, hebben wij opnieuw vragen gesteld over de verkeerstellingen. Het is jammer dat de antwoorden zo weinig helderheid verschaffen, want dat betekent extra werk, niet alleen voor ons, maar ook voor de gemeente. Het zou veel beter zijn als vragen direct adequaat beantwoord worden. Het is een beetje flauw om net te doen alsof een representatieve ...

Read More »

Beantwoording vragen over verkeerstellingen

Wij stelden vragen aan de wethouder omdat op diverse plekken in Bennebroek verkeerstellingen plaatsvinden. De kabels liggen op de Meerweg, de Bennebroekerlaan, de Binnenweg en ook bovenop de brug over de Ringvaart. De wethouder heeft geantwoord. Wij vinden de reactie niet bevredigend. Waarom wordt er juist op dit moment gemeten, terwijl op de N201 sprake is van ernstige verkeershinder? Wat ...

Read More »

Hebben inwoners recht op privacy in Bloemendaal?

Het recht op bescherming van privacy in Bloemendaal is beperkt. Het hangt er blijkbaar maar net van af hoe je heet of dat recht gerespecteerd wordt of niet. Een uitermate gevaarlijke ontwikkeling wat ons betreft. ¬†Op de site van de Rijksoverheid is hierover het volgende te vinden: ‘De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) beschermt uw privacy. In de Wbp staat wat ...

Read More »

Aangifte wegens smaad en laster, schending ambtsgeheim

Vervolg Elswoutshoek: waar wij al voor vreesden en waar wij bovendien uitvoerig voor hebben gewaarschuwd, is gebeurd. Er is aangifte gedaan wegens smaad en laster tegen het college van B&W van Bloemendaal. Ook is er een klacht ingediend wegens het opzettelijk schenden van het ambtsgeheim door wethouder M de Rooij van Bloemendaal, artikel 272 lid 2 Sr. Daarbij het verzoek ...

Read More »

Wat bedoelt de wethouder met ‘een strategie’?

Een vervolg op het drama Elswoutshoek dat de gemoederen blijft bezighouden. De wethouder RO, Marjolein de Rooij, heeft afgelopen donderdagavond verklaard dat zij heeft moeten constateren dat in het dossier Elswoutshoek de inhoud ondergeschikt is geraakt aan het proces. Zij zegt dat er sprake is van ‘een strategie om dingen inhoudelijk voor elkaar te krijgen’. Onze vragen aan deze wethouder ...

Read More »

Ons logo: wat is de betekenis?

Wat stelt ons logo voor? De vormen doen denken aan een hart. Maar anderen zeggen weer: het lijkt wel een borstkas. Hoewel het daar veel van weg heeft, refereert ons logo aan iets heel anders. Het verwijst naar het oude wapen van Bloemendaal of nog eerder: het wapen van de familie Tetrode. Op het wapen stonden drie dokkenbladen (= leliebladen). ...

Read More »

Wat is nieuw? Kijk mee op onze Facebook pagina

Sinds kort hebben wij ook een Facebook pagina. Op deze pagina staat het laatste nieuws. Heel actueel. U kunt daar op terecht als u met ons in gesprek wilt over een onderwerp. Bijvoorbeeld: de St Franciscusschool in Bennebroek wordt het Centraal Service Punt. Maar wat gebeurt er met de oude gymzaal die achter de school staat? De VVD wil deze ...

Read More »

Waarom verkeerstellingen in Bennebroek?

Op verschillende plekken in Bennebroek worden op dit moment verkeerstellingen uitgevoerd. Waarom? Heeft dit soms te maken met het onderzoek voor de aanleg van de Duinpolderweg. De provincie NH probeert via onderzoek aan te tonen dat de weg moet worden aangelegd. Op dit moment wordt echter gewerkt aan de N201 en de N207. Er is sprake van ernstige verkeershinder op ...

Read More »

Documenten en dossiers

Wij zullen op deze site voortaan onze vragen, moties en voorstellen publiceren. Antwoorden op onze vragen worden ook geplaatst. Zo blijft u op de hoogte. Op de homepage gaat u naar de pagina Docs (=documenten). Daar kunt u terecht voor meer informatie over de voortgang in een dossier. Wilt u zelf iets aanbrengen, een probleem of een vraag, gebruikt u ...

Read More »

Rechtszitting in Haarlem: dossier Elswoutshoek

Op 26 augustus jl hebben wij een rechtszaak bijgewoond die betrekking had op het omvangrijke dossier Elswoutshoek. Dit keer betrof het de Wet openbaarheid van bestuur. De belangrijkste vraag die voorlag was of de gemeente Bloemendaal terecht een beroep had gedaan op artikel 11 eerste lid van de WOB. De gemeente stelt op grond van dat artikel dat interne mailcorrespondentie ...

Read More »