Nieuws

Antwoord op vragen verkeerstellingen

De antwoorden op de door ons gestelde vragen over de verkeerstellingen Meerweg/Bennebroekerlaan/Binnenweg zijn binnen. Wij hadden het vermoeden dat deze tellingen werden uitgevoerd om het VENOM verkeersmodel te voeden, welk model gebruikt wordt om de verkeerseffecten van de Duinpolderweg door te rekenen. De gemeente ontkent dit. Het is wel apart dat de gemeente uitzoekt of het vrachtwagenverbod werkt, terwijl er ...

Read More »

Villa Elshof, vervolg

In de komende raadsvergadering staat het bestemmingsplan mbt villa De Elshof weer op de agenda. Wij zijn hierover heel duidelijk geweest tijdens de afgelopen commissievergadering Grondzaken. VVD, Groen Links en D66 zijn 1 minuut voor twaalf 180 graden gedraaid. En dat gaat de gemeente veel geld kosten. Zo schatten wij in. Het is niet toegestaan, cq onbehoorlijk om jarenlang met ...

Read More »

Lokaal actief op Provinciaal niveau? Een oproep

Binnenkort gaat Hart voor Bloemendaal overleggen met raadsleden van andere lokale partijen in de provincie Noord-Holland. Laten we ons orienteren en zien of krachten kunnen worden gebundeld. Hoe kunnen wij met elkaar zorgen voor meer inbreng in de Provinciale Staten. Wij doen hierbij een oproep aan alle lokale partijen met hart voor Noord-Holland om zich te melden bij ons. Voor ...

Read More »

AEB, AfvalEnergieBedrijf Amsterdam

Wij hebben een persverklaring uitgebracht vandaag ivm  de voorgestelde verlenging van het contract afvalverwerking AEB = AfvalEnergieBedrijf waarvan de gemeente Amsterdam eigenaar is. De persverklaring (zie hieronder de link) houdt verband met  de commissievergadering  Grondzaken dd 7 oktober jl en de commissievergadering  Bestuur en Middelen dd 9 oktober jl. Fractievoorzitter Marielys Roos van Hart voor Bloemendaal mocht van de voorzitter van ...

Read More »

Villa Elshof: wat gaat de raad doen om risico uit te sluiten?

Morgen staat dit op de agenda van de commissie grondzaken. Hart voor Bloemendaal constateert dat het plan ‘Villa de Elshof’ een lange voorbereidingsgeschiedenis kent. Hieraan is gewerkt vanaf begin 2011. Dit betreft een periode van bijna 4 jaar. Tot januari 2014 waren de huidige coalitiepartijen Groen Links, VVD en D66 positief over het plan. De raad heeft volgens Hart voor ...

Read More »

De Plantage in Vogelenzang

Wij hebben de afgelopen dagen met inwoners van Vogelenzang gesproken over de overlast die zij ervaren van de horecagelegenheid, de Plantage. Van een kas bij een tuincentrum naar een restaurant in een buitengebied. Dat kan blijkbaar in Bloemendaal. Zelfs als sprake is van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en Natura 2000. Wethouder Tames Kokke, VVD, noemt het een ‘kleine onduidelijkheid’ en ...

Read More »

Boekhouding en het verkoopcontract Marinehospitaal terrein

Tijdens de afgelopen raadsvergadering (25/09) is door de raad besloten om 6 ton uit de reserve sociale woningbouw te halen en aan Pre Wonen te betalen teneinde 23 sociale woningen te realiseren op het voormalig Marinehospitaalterrein. Daar hebben wij tegen gestemd om twee redenen. Op de eerste plaats omdat in het contract met de Ontwikkelaar een bepaling is opgenomen dat ...

Read More »

Het Grote Geld heeft het gemunt op de EHS

Er is iets merkwaardigs met de ecologische hoofdstructuur (EHS) aan de hand in Bloemendaal. Merkwaardig omdat de VVD verklaart dat de EHS beschermd moet worden en er daarom geen woning gebouwd mag worden op Elswoutshoek. Dat lijkt een redelijk argument. Maar nu komt het: op 28 november 2013 is door de gemeenteraad ingestemd met het zgn Inrichtingsplan Utiliteitszone, zie de ...

Read More »

Verordening voor vaartuigen en ligplaatsen 2015

Jammer: Hart voor Bloemendaal diende gisterenavond een sympathiek amendement in mbt de nieuwe verordening voor vaartuigen en ligplaatsen. Een onredelijke bepaling vinden wij artikel 8 lid 3. Hierin staat dat als gedurende 6 weken geen vaartuig bij een ligplaats heeft gelegen, een aanmaning van het college volgt. De vergunning kan dan vervolgens worden ingetrokken. Vooral voor mensen die langer dan ...

Read More »

Er komt geen rectificatie in het Haarlems Dagblad

Er komt geen rectificatie van de wethouder Marjolein de Rooij in het Haarlems Dagblad. Wij hebben gisterenavond onze motie van afkeuring ingediend tijdens de raadsvergadering. Het is duidelijk voor ons dat de wethouder over de schreef is gegaan met haar uitspraken in het Haarlems Dagblad over twee inwoners van de gemeente Bloemendaal. De privacy van deze inwoners is geschaad. Wij ...

Read More »