Nieuws

De brief aan de burgemeester

Hier publiceren wij de brief die fractievoorzitter Roos stuurde aan de burgemeester van Bloemendaal, nav de aangifte die de burgemeester tegen haar had ingediend. —————————————————————— 23 december 2014   Geachte heer Nederveen, Laat ik beginnen met te verklaren dat ik sinds begin september jl bezig ben met het dossier ‘intimidaties/bedreigingen inzake Elswoutshoek’. Ik heb herhaaldelijk gevraagd waaruit het onweerlegbare bewijs ...

Read More »

Inhoudsopgave Proces Verbaal

Het proces verbaal dat wij publiceerden op 19 december jl, zie de home page, met daarachter de stukken omvat 136 pagina’s. Van diverse kanten heeft ons het bericht bereikt dat het heel veel tekst is en dat het lastig is overzicht te krijgen. Hoewel in het proces verbaal wel een opgaaf is gedaan, volgt hieronder een inhoudsopgaaf zoals wij die ...

Read More »

Bandopname Presidium 26 nov over geheimhouding

Op 26 november jl vergaderden de fractievoorzitters en de burgemeester, het Presidium. Uit de bandopname die wij in ons bezit hebben, wordt gesproken over de procedure die gevolgd moet worden om stukken geheim te houden. Fractievoorzitter Marielys Roos van Hart voor Bloemendaal maakt ernstig bezwaar tegen het stuk dat hierover is opgesteld. Zij vindt dat het juridisch onjuist is. Bovendien ...

Read More »

Proces Verbaal Loetje bijeenkomst

Op dinsdagavond, 16 december jl, was de bijeenkomst in Loetje. Hier publiceren wij het proces verbaal van de notaris. U vindt hierin onze verklaring. Daarachter de stukken die geanonimiseerd zijn. Aansluitend vindt u onze eigen stukken ter aanvulling van het dossier. Dat begint bij de verklaring van Rob Slewe en Hans Slewe. Voor de volledigheid merken wij op dat wij er ...

Read More »

Leonard Heukels vraagt: gaat u Roos strafrechtelijk vervolgen?

Dit hoofdstuk heet: van je collega’s moet je het hebben. Leonard Heukels van LB heeft het college van B&W gevraagd om de fractievoorzitter van Hart voor Bloemendaal strafrechtelijk te vervolgen omdat hij van mening is, en hij refereert daarbij aan de zitting bij de bestuursrechter op 18 december jl, dat zij illegaal bezig is geweest. Hij vindt dat nu de ...

Read More »

Ter inzage leggen van stukken

Op 16 december jl heeft Marielys Roos, fractievoorzitter van Hart voor Bloemendaal, de mysterieuze enveloppe geopend. Als u op de link hierna klikt, ziet u een stukje film van RTVNH. Overigens wijzen wij er nadrukkelijk op dat wij geen geheime stukken hebben onthuld. Het betreft stukken die al openbaar waren. Wat al openbaar is, kan niet achteraf nog eens geheim ...

Read More »

Hart voor Holland, een nieuwe provinciale partij

Op 4 november jl is de nieuwe partij Hart voor Holland opgericht. Het is de bedoeling dat deze nieuwe partij gaat meedoen aan de provinciale staten verkiezingen van 18 maart 2015. De gedachte hierachter is dat wij de lokale stem van de bevolking op provinciaal niveau willen laten horen. Lokale partijen hebben een enorme overwinningszege behaald bij de gemeenteraadsverkiezingen eerder ...

Read More »

De mysterieuze enveloppe

In het persbericht dat wij vandaag uitstuurden, leest u meer over de mysterieuze enveloppe die op 16 december as door de notaris zal worden geopend. Wij zullen u op de hoogte houden van verdere ontwikkelingen. Uiteraard hebben wij het voltallige college en de raadsleden uitgenodigd om getuige te zijn van wat er op 16 december as bekend wordt gemaakt. Dit ...

Read More »

De Rooij’s uitspraken schadelijk

Het drama Elswoutshoek: wij hebben u eerder al bericht over de wantoestanden. Het is bizar dat er nog steeds geen oplossing is, terwijl de burgemeester dat nog zo beloofd had op 31 juli dit jaar. In plaats van zijn belofte na te komen, wordt er juist nog wat extra olie op het vuur gegooid en loopt de situatie alleen maar ...

Read More »

Hart voor voldoende parkeerplaatsen

Tijdens de raadsvergadering van 27 november jl hebben wij een motie ingediend waarin wij verzocht hebben om het mogelijk te maken onder de tuinen van de woningen langs de Bloemendaalse weg 313 t/m 323 parkeergarages aan te leggen. Het gaat om de woningen die naast de oude Van Wijkgarage liggen. U weet misschien dat op die plek sprake is van ...

Read More »