Nieuws

WOZ aanslag 2015: een aanslag op uw portemonnee?

De WOZ-aanslag hebt u al een paar weken in huis. Wij hebben geconstateerd dat de aanslag vies tegenvalt. Terwijl de gemeente ons in november vorig jaar nog voorrekende dat de waarde van de woningen in Bloemendaal gemiddeld genomen was gedaald met 5% en de aanslag per saldo niet meer zou moeten stijgen dan 2% op grond van de inflatiecorrectie, is ...

Read More »

Hart voor Bloemendaal vindt voldoende parkeerplekken wel belangrijk

Op 26 maart jl is in de raad het bestemmingsplan voor het voormalig Marinehospitaalterrein behandeld.  U kunt meekijken via de bandopname, zie punt 12 van de agenda (link volgt hieronder). Direct komt het gebrek aan parkeerplaatsen bij de voormalige Van Wijkgarage aan de orde. Liberaal Bloemendaal vindt het terecht vreemd dat de wethouder verwijst naar Haarlem. Waarom moet Haarlem het ...

Read More »

Trambrug in Bennebroek

Vandaag vond de opening van de oude trambrug plaats. Een feestelijke gebeurtenis. Onder ruime belangstelling en onder het genot van een drankje en een hapje konden wij kennismaken met de nieuwe brug. Prachtig is het resultaat geworden. Met dank aan de vele vrijwilligers, de donaties en vooral ook de inspanningen van de Stichting Move (Museum voor het openbaar vervoer en ...

Read More »

Burgemeester Emmens informeert de raad

Burgemeester Emmens-Knol heeft de raad gisteren geïnformeerd dat het Openbaar Ministerie heeft besloten niet tot vervolging over te gaan van de heren Nederveen, Kokke, Botter en mevrouw de Rooij ter zake van overtreding van de artikelen 261, 262 en 272 van het Wetboek van Strafrecht. De burgemeester laat weten blij te zijn met dit bericht. Zij schrijft dat het een ...

Read More »

‘Waar hebben wij het over zeg?’ …

Hart voor Bloemendaal heeft de wethouder vragen over het droogvallen van de slotgracht rond de Ruïne van Brederode gesteld tijdens de commissievergadering grondzaken op 10 maart jl. Het heeft niet mogen baten. De wethouder vond dat er niets aan de hand was. ‘Waar hebben we het over zeg’, aldus de kersverse GroenLinks wethouder Richard Kruijswijk. Wij zijn nog niet overtuigd. Voor ons ...

Read More »

Parkeerproblemen agv het Hillgate bouwplan

De bewoners langs de Bloemendaalseweg (nrs 313 t/m 323) zijn zeer ontevreden over het plan van Hillgate dat gerealiseerd moet worden op de plek van de oude Van Wijk garage in Overveen. Door het bouwplan verdwijnen parkeerplaatsen die de bewoners zo dringend nodig hebben. Zeker nu er twee succesvolle horecazaken in de buurt gevestigd zijn en het aantal bezoekers enorm ...

Read More »

Vervolg Amsterdamse Waterleidingduinen

Op 12 maart werd door diverse deskundigen ingesproken tijdens de commissievergadering grondzaken in Bloemendaal over de werkzaamheden in de AWD. Wij hebben hierover eerder bericht. De deskundige insprekers waren het er unaniem over eens dat het werk dat was verricht door de door Waternet ingehuurde aannemer(s) niet conform de wet- en regelgeving was uitgevoerd. Gevolg: vernietiging van natuurwaarden op die ...

Read More »

Kaalslag Witte de Withlaan

In het Haarlems Dagblad vandaag een artikel over het verzet tegen de kap van bomen aan de Witte de Withlaan in Bennebroek. Hart voor Bloemendaal vindt het onbegrijpelijk wat hier is gebeurd. Wij hebben eerder voorgesteld om het probleem echt op te lossen en om de tafel te gaan zitten met de bewoners. Jammergenoeg stonden wij hierin alleen.  Ziet u ...

Read More »

Windturbines voor onze kust en een filmpje

De komst van nieuwe windmolenparken bedreigen onze kust. Op 9 maart 2015 zouden de gemeenteraden van de gemeenten Zandvoort, Katwijk en Noordwijk worden geinformeerd door Rijkswaterstaat. Er was een presentatie voorbereid die zou laten zien hoe de kust er straks, na de plaatsing van de windturbines, uit zou komen te zien. Blijkbaar hebben de wethouders deze animatie vooraf al mogen ...

Read More »

Duinpolderweg via de Zandlaan in Bennebroek?

Tijdens de raadsvergadering van 19 februari jl hebben wij vragen gesteld aan de wethouder Richard Kruijswijk. Het betreft de zoveelste nieuwe variant op de Duinpolderweg. Deze variant is ingebracht door de wethouder van Hillegom in de Stuurgroep. Wij verwijzen u voor een korte toelichting naar punt 13 van de agenda, vanaf minuut 111: https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Vergaderingen/Raad/2015/19-februari/20:00 Helaas kregen wij geen heldere antwoorden van de ...

Read More »