Nieuws

Teken de petitie tegen de Duinpolderweg

Op 16 september jl konden belangstellenden inspreken bij statenvergadering in Noord-Holland. Zie ons vorige bericht op deze site. De link naar de  live-video uitzending plaatsen wij helemaal onderaan dit bericht. Het is zeker de moeite waard om naar de insprekers te luisteren. Dan is er nog iets heel belangrijks waar wij uw aandacht voor vragen. Vrijdag 7 oktober ontvingen wij de ...

Read More »

Inspraakbijeenkomst MER-alternatieven

Vandaag was de inspraakbijeenkomst MER-alternatieven Duinpolderweg. Deze bijeenkomst vond plaats in Haarlem in het prachtige provinciehuis aan de Dreef. Er waren 12 insprekers die de moeite hadden genomen om van zich te laten horen. Binnenkort zal de bijeenkomst te zien zijn op de website van de provincie NH. Wij zullen u de link geven zodra de video op de site ...

Read More »

Duinpolderweg: 16 september

Een belangrijk moment is weer aangebroken voor de Duinpolderweg. Morgen is er de gelegenheid in te spreken bij de provincie NH. Aanvang 10.00 uur in het provinciehuis aan de Dreef. Fractievoorzitter Roos zal van deze gelegenheid gebruik maken door zelf ook in te spreken. Hieronder vindt u diverse stukken. Om te beginnen een kaartje met de alternatieven die in de ...

Read More »

persbericht van Rob Slewe

Hieronder nemen wij het complete persbericht over van Rob Slewe van 9 september jl aangezien het Haarlems Dagblad met geen woord spreekt over de bijdrage die fractievoorzitter Roos heeft geleverd om dit dossier tot een positief einde te brengen. Dat einde is er nog niet, want er liggen nog wel een paar vragen op de plank. Maar het begin is ...

Read More »

Schone handen, een persverklaring

Het college heeft een brief gestuurd aan de heer Slewe en zijn echtgenote. Hierin zegt het college dat de gemoederen weliswaar hoog zijn opgelopen maar dat er niet van bedreigingen of intimidaties gesproken kan worden. De brief publiceren wij hier in dit bericht. Naar aanleiding van deze brief verklaart Marielys Roos het volgende: Vanmorgen las ik de brief met excuses die ...

Read More »

Poreuze dakpannen

Hier een vervolg op het verhaal van de poreuze dakpannen van het dienstencentrum in Bennnebroek, nl de voormalige St Franciscusschool. Eerder schreven wij op deze site dat wij verheugd waren dat de complete vernieuwing van het dak van de voormalig St Franciscusschool a raison van EUR 130.000 niet door hoefde te gaan. Een behulpzame en terzake vakkundige inwoner van Bennebroek ...

Read More »

Reparatie dak Dienstencentrum

Inwoners die de gemeente advies geven. Dat zien wij maar wat graag. In dit geval betreft het een inwoner uit Bennebroek met een specifieke deskundigheid die zich meldde bij ons omdat hij had vernomen dat het dak van de voormalige St Fransiscusschool in Bennebroek vervangen zou moeten worden. Extra kosten EUR 130.000. Volgens de wethouder zou het dak lek zijn. ...

Read More »

Krijg nou tieten

Hieronder publiceren wij twee bijdragen van Koos Pelsser.  Een scherpe blik van een buitenstaander. Althans, iemand die geen deel uitmaakt van het politieke steekspel in Bloemendaal. In het verleden was hij raadslid en fractievoorzitter van GroenLinks Haarlem. De ontwikkelingen in de regio volgt hij met belangstelling. Sinds kort spreekt hij op de website krijgnoutieten.nl (uitgesproken op z’n Zuid-Hollands, vol verwondering) zijn verbazing ...

Read More »

Radicaliseren?

De afgelopen weken kwam de ‘bestuurscultuur’ in Bloemendaal negatief in het nieuws. Dit had vooral te maken met de veroordeling van fractievoorzitter Roos door de meervoudige strafkamer van de rechtbank in Haarlem. Roos kreeg op 13 mei jl te horen dat zij was veroordeeld wegens schending van de geheimhouding. Daarop heeft haar advocate meteen hoger beroep ingediend bij het hof ...

Read More »

Bescherm het Westelijk Tuinbouwgebied

Het Westelijk Tuinbouwgebied is een groene buffer tussen Haarlem en Bloemendaal. Wij vinden het een mooi gebied en willen het graag groen houden. Maar het gebied staat onder druk. Bloemendaal zit samen met Haarlem in de Gemeenschappelijke Regeling Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland. In de commissie grondgebied van 12 april stond het Jaarplan Mobiliteit op de agenda. Wij verwijzen u voor de stukken ...

Read More »