Nieuws

De rechtbank spreekt zich uit

De rechtbank heeft het beroep van Hans Slewe gegrond verklaard. Wat is er aan de hand. Wij zetten het nog even kort voor u op een rij. Hans Slewe wilde een huis (her)bouwen op Elswoutshoek. Het bestemmingsplan liet het niet toe. De gemeenteraad gaf in november 2013 een zgn verklaring van geen bedenkingen af aan het college (‘vvgb’). Dat houdt ...

Read More »

Krampachtig

In de commissie grondzaken is deze week de nota villawijken behandeld. Doel van deze nota is ‘het behoud van de hoge ruimtelijke kwaliteit van de villawijken als geheel en het benutten van kansen om de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren op plekken waar die minder hoog is’. Zo staat het in het raadsvoorstel genoemd. Wij staan daar volledig achter. Nu is ...

Read More »

we kunnen niet alles bewaren…

Een inwoner dient een Wob-verzoek in. Dat gebeurt in 2012. Hij vraagt correspondentie op. Het betreft oa de communicatie tussen de gemeente en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). De gemeente verklaart dat alle correspondentie is verdwenen, zoekgeraakt, verwijderd is. Niet meer beschikbaar. Computers zijn vervangen etc. De inwoner procedeert. De bestuursrechter buigt zich erover in 2014. Tijdens de ...

Read More »

Ambtsbericht van Schneiders, deel 3

Dit deel gaat specifiek in op de laatste alinea in het ambtsbericht van Bernt Schneiders. Hij zegt het volgende: ‘Tenslotte merk ik nog op dat Bloemendaal als kleine gemeente met een veelal hoogopgeleide en kapitaalkrachtige bevolking kwetsbaar blijft. Ik bedoel daarmee dat bestuurders en ambtenaren goed beslagen ten ijs moeten komen omdat het vermogen op te komen voor het eigen ...

Read More »

Het ambtsbericht van Schneiders, deel 2

Hart voor Bloemendaal en fractievoorzitter Roos zijn debet aan het feit dat het in Bloemendaal nog niet goed gaat. Dit is deel 2 van onze serie over het ambtsbericht van burgemeester Schneiders. Naar aanleiding van dit bericht verschenen diverse artikelen in het Haarlems Dagblad. De twee laatst verschenen artikelen vindt u onderaan dit bericht. Het is geen kleinigheidje wat de ...

Read More »

Het ambtsbericht van Schneiders, deel 1

Het is een heel verhaal en wij hopen dat u hiervoor de tijd neemt. Want dit gaat wel ergens over. Burgemeester Schneiders heeft een ambtsbericht gestuurd aan Johan Remkes, commissaris van de koning van de provincie NH. In zijn ambtsbericht wijst Schneiders drie schuldigen aan voor het feit dat Bloemendaal het in bestuurlijk opzicht nog niet goed genoeg doet: 1) ...

Read More »

Als alles tegenzit

De omwonenden rond het bouwplan Bijduinhof zijn in onze ogen ernstig gedupeerd doordat het plan veel hoger uitvalt dan de bedoeling was. In het gebied geldt geen stelsel van aanlegvergunningen. Dat betekent dat grond mag worden aangebracht zonder vergunning. Het bouwplan wordt gerealiseerd achter de Bloemendaalseweg, waar vroeger de Van Wijk garage was (zie foto) hierbij. Onder de woningen zou ...

Read More »

Het zal je maar gebeuren!

Deze week kwam een inwoner inspreken naar aanleiding van een nieuw vast te stellen bestemmingsplan Oldenhove. De inwoner die al veel vaker op de deur klopte van de gemeente, maar tevergeefs, vertelde dat hij door het nieuw vast te stellen bouwvlak op het perceel waar nu Oldenhove staat, wordt benadeeld. Het bouwvlak zoals dat door de gemeente is weergegeven op ...

Read More »

Inspreken: omdat het kan en omdat het nodig is

Inspreken. Het kan, het mag en het is nodig. Waarom nodig? Omdat het aan de basis raakt van democratie. Hart voor Bloemendaal wil dat de gemeente zich klantvriendelijker gaat gedragen richting insprekers. Want als insprekers zich laten horen in de commissievergaderingen, dan doen ze dat omdat ze een beroep willen doen op de volksvertegenwoordigers. Als het inspreken onmogelijk wordt gemaakt ...

Read More »

De Hartekamp, hoe nu verder?

Hoe moet het nu verder met de Hartekamp? De wethouder van Heemstede stelde voor de zuidstrook uit het bestemmingsplan landgoederen en groene gebieden te halen. Wij maken ons bezorgd. Want door het uit het bestemmingsplan te halen, blijft de vrijstelling van het oude bestemmingsplan (1988) boven de markt hangen. Onze voorkeur heeft het de huidige bebouwing te bestemmen. Conserverend bestemmen ...

Read More »