Carbidschieten: gevaarlijk en onveilig. Doe het niet!

‘Nu voor heel Nederland een vuurwerkverbod geldt voor aankomende jaarwisseling, zijn er veel meer mensen die overstappen op carbidschieten. Een belrondje langs carbidverkopers in Nederland leert dat het snel gaat met de verkoop. De voorraden raken in rap tempo op. Experts waarschuwen: het vuurwerkverbod is dan wel bedoeld om de ziekenhuizen te ontlasten, maar carbid kan minstens zo gevaarlijk zijn.’ Aldus Hart van Nederland op 14 november jl. Zie voor het complete artikel: Hart van Nederland

Daarom dienen wij in de raad op 17 december as een initiatiefvoorstel om de APV met spoed aan te passen. Het gaat ons om het ontlasten van de zorg, maar ook en vooral om het voorkomen van ongelukken of kort gezegd: het beschermen van mens en dier. Dat onze buren in Hillegom het carbidschieten willen verbieden is ook een overweging, want we willen natuurlijk niet dat het carbidschieten vanuit #Hillegom wordt verplaatst naar #Bennebroek en #Vogelenzang. Een verbod op #carbidschieten is ons doel.

Ons voorstel luidt als volgt:

Initiatiefvoorstel wijziging APV

Van:                                 Hart voor Bloemendaal, …

Aan:                                 de voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal

Onderwerp:                   Initiatiefvoorstel

De raad van Bloemendaal in openbare vergadering bijeen op 17 december 2020

Overwegende dat:

  • Komende jaarwisseling geen vuurwerk mag worden afgestoken;
  • Carbidschieten niet valt onder dat verbod;
  • Dit heeft geleid tot een toename in bestellingen bij de verkopers van melkbussen en carbid;
  • De Zuid-Hollandse gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen carbidschieten willen gaan verbieden door een verbod op te nemen in de APV;
  • Het vuurwerkverbod is ingesteld om de zorg en handhaving te ontlasten, maar ook bij het carbidschieten slachtoffers vallen;
  • Het raar is om carbidschieten als alternatief wel toe te staan terwijl dat ook druk op de zorg kan opleveren;
  • Hillegom grenst aan de kernen Bennebroek en Vogelenzang;
  • Een verbod in Hillegom tot gevolg kan hebben dat het carbidschieten wordt verplaatst naar de kernen Bennebroek en Vogelenzang;
  • Er daarnaast ook groepsvorming kan optreden wat samenhangt met het carbidschieten wat ook weer coronabesmettingen tot gevolg kan hebben;
  • De APV geen bepaling bevat waarin het carbidschieten is verboden.

Stelt voor de APV te wijzigen:

Besluit een nieuw artikel 14 aan de APV toe te voegen (onder vernummering van artikel 14 in artikel 15 enz) met de volgende inhoud:

‘Het is verboden acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of gasmengsel met vergelijkbare eigenschappen op explosieve wijze te verbranden.’

_____________________________________________________________________________

………………………….

M Roos, Hart voor Bloemendaal