Burgemeester Roest doet melding bij politie

Gisterenavond stuurde burgemeester Roest ons de volgende mail: ‘Bijgaande brief breng ik te uwer attentie. De inhoud spreekt voor zich.

Met vriendelijke groet,

E.J. Roest’

Wij hebben naar aanleiding hiervan het volgende persbericht verstuurd:

Persverklaring Hart voor Bloemendaal 16 mei 2019

Burgemeester Elbert Roest bericht in een persverklaring van 15 mei jl dat hij melding heeft gedaan bij politie van het lekken van vertrouwelijke informatie over het dossier Elswoutshoek. Informatie die niet met derden mag worden gedeeld aldus de burgemeester. Deels zou die informatie ook bestaan uit zogenaamd geheim verklaarde e-mails die op een USB-stick  die aan drie raadsleden zou zijn verstrekt. Waar is het bewijs van deze aantijging van de burgemeester?

Wij vinden dat de heer Roest zijn boekje ver te buiten is gegaan. Om te beginnen is helemaal geen sprake van geheim verklaarde mails die gelekt zijn. Elk bewijs daarvoor ontbreekt. Dat de burgemeester meteen ook de beschuldigende vinger wijst naar drie niet met name genoemde raadsleden is helemaal schandalig.  Zonder onafhankelijk en gedegen onderzoek kan Roest dat helemaal niet verklaren. Zo kan hij niet bewijzen dat de informatie van een USB-stick komt. De stukken die enkele dagen geleden bij een inwoner van Bloemendaal zijn bezorgd, bevatten e-mails van raadsleden uit 2019. Deze correspondentie is gegarandeerd niet afkomstig van een USB-stick en gezien het aantal personen dat in deze correspondentie wordt genoemd is het dus volstrekt onduidelijk wie wat heeft gelekt, als er al van ‘lekken’ gesproken kan worden. Wij menen van niet. Immers: zo lang deze stukken niet conform de Gemeentewet (artikel 55 en artikel 25) geheim zijn verklaard, is geen sprake van een strafbaar feit. Hooguit kan de burgemeester zeggen dat hij het jammer vindt dat  informatie nu op straat ligt, maar daarmee is ook alles gezegd.

Veel erger natuurlijk is het onderliggende probleem: blijkbaar mag beslist niet bekend worden dat de werkwijze van de gemeente Bloemendaal niet deugt. Wij noemen het voorbeeld van een gemeentesecretaris die de uitdrukkelijke instructie afgeeft aan een medewerker: ‘Graag NIET vermelden wie wel en niet aanwezig waren.’ Ja, iedereen beseft en begrijpt dat het college besluiten neemt, maar waag het niet te vragen of het allemaal wel klopt en conform de regels is gegaan want dan ben je ontwrichtend bezig. In plaats dat de burgemeester zich grote zorgen maakt over de belabberde kwaliteit van het eigen bestuur, gaat Roest naar de politie en laat hij een gouden kans liggen om eindelijk eens echt boven partijen te gaan staan en te werken aan het snel terugkeren van de rust. Wie daar op hoopte komt bedrogen uit.

In het persbericht verklaart Roest ook nog even dat de geheimhouding zou zijn opgelegd om (privé)personen te beschermen die in 2014 de verzekering zouden hebben kregen dat stukken niet openbaar zouden worden gemaakt. Dit zogenaamd ter eerbiediging van hun persoonlijke levenssfeer. Ook dat is bezijden de waarheid. Want waaruit blijkt dat? Antwoord: nergens uit. Deze smoes is er weer eens met de haren bijgesleept om net te doen alsof er achter al die geheimen van Bloemendaal een nobel motief schuilt.

Als Roest zegt dat hij het vreselijk vindt dat dit conflict maar door ettert, zoals hij schrijft, dan moeten wij helaas constateren dat hij zelf  een duit in het bekende zakje heeft gedaan.

Wij verwachten van een burgemeester in ieder geval meer dan een persbericht met een ‘ik baal ook’ en ‘zullie hebben het gedaan’ strekking.

Hart voor Bloemendaal

Van NH Nieuws vandaag over dit onderwerp nog een onthutsende reportage die u kunt zien door op de volgende link te klikken:

Vuil spel gemeente Bloemendaal

Tenslotte: van de hand van de bekende Haarlemmer Ralph Mooijekind (de man die toetst of gemeenten zich houden aan de Wet openbaarheid van bestuur) een bijzonder lezenswaardig verslag van zijn bevindingen nav de ‘gelekte’ stukken:

Hoe en Waarom