Burgemeester Emmens informeert de raad

Burgemeester Emmens-Knol heeft de raad gisteren geïnformeerd dat het Openbaar Ministerie heeft besloten niet tot vervolging over te gaan van de heren Nederveen, Kokke, Botter en mevrouw de Rooij ter zake van overtreding van de artikelen 261, 262 en 272 van het Wetboek van Strafrecht. De burgemeester laat weten blij te zijn met dit bericht. Zij schrijft dat het een vervelende periode is geweest voor de gemeente Bloemendaal. Deze periode sluit zij graag af. Bovendien is door het College gekozen voor een nieuwe route: er wordt nu alles aan gedaan om te werken aan normalisering van de verhoudingen met de heren Slewe.

Wethouder Botter is sinds januari jl belast met het dossier Elswoutshoek. Naar wat wij tot nu toe hebben vernomen, verloopt alles in harmonie. Wat een oprecht ‘sorry’ allemaal niet teweeg kan brengen. Want daar is ons tenslotte om te doen geweest toen wij onze motie indienden eind september 2014. Wij zijn zeer ingenomen met het vooruitzicht dat alle problemen binnenkort worden opgelost en het dossier definitief de kast in kan. Al met al heeft het de inwoners van Bloemendaal erg veel geld gekost en wat was het resultaat van al die negatieve inspanningen? Wij weten het niet. Dat geld had wat ons betreft veel beter in andere zaken gestoken kunnen worden in plaats van oeverloos te procederen over Elswoutshoek. Als we dat nu voorgoed achter ons laten, dan kunnen wij heel tevreden zijn. Want mede dankzij de zeer intensieve inspanningen van Hart voor Bloemendaal is een begin gemaakt met het normaliseren van de onderlinge verstandhouding tussen de gemeente en de bewoners van Elswoutshoek. Wij halen in ieder geval opgelucht adem en doen het boek Elswoutshoek dicht.

NB: de foto is afkomstig uit het Haarlems Dagblad