Briefgeheim

Onlangs deed Jerker Westphal, raadslid voor D66 in Bloemendaal, aangifte tegen een inwoner van deze gemeente. Het artikel dat hierover in het Weekblad stond, publiceren wij hieronder. De vraag is waarom deed de heer Westphal dat? En wat schieten we hiermee op? Wordt het op deze manier ook snel beter in de Bloemendaalse politiek? Wij menen van niet.

Maar voorafgaand aan deze aangifte, werd onze fractievoorzitter Roos gewaarschuwd door de heer Schneiders, voormalig burgemeester van Bloemendaal. Hij raadde Roos aan om even goed de regels over het omgaan met e-mails te bestuderen omdat hij begreep dat Gerard Metselaar, het raadslid dat tot begin dit jaar voor D66 in de raad zat, e-mails aan Roos had verstrekt. Dat is schending van het briefgeheim, oordeelde Schneiders. Het verder verspreiden ook. Afhankelijk van de vraag hoe hiermee werd omgegaan zou ook hierover aangifte kunnen worden gedaan. Dit alles in het kader van de integriteit.

Het is geen geheim dat de heer Metselaar onze fractievoorzitter Roos steunt in haar strafproces en dat doet hij uit volle overtuiging. Waarom zou Roos zich niet mogen beroepen op correspondentie die belangrijk is voor een correcte weergave van de feiten en ter verdediging van haar positie? Wat heeft zich werkelijk voorgedaan in de periode die voorafging aan het doen van aangifte door oud-burgemeester Nederveen tegen Roos?

Voor Roos is het schokkend dat opnieuw wordt gehint op het doen van een aangifte. Roos voelt zich als raadslid onbeschermd. Onveilig. Dit soort waarschuwingen hinderen haar, zo heeft zij ons verteld, in haar werk. Het is vervelend om angst te moeten voelen. Dat is geen prettige werkomgeving en zo zou een democratie ook niet moeten functioneren. Om zicht te krijgen op wat hier aan de hand is, heeft Roos vragen gesteld en daarop ontving zij heden antwoord. De antwoorden zijn niet geheel bevredigend. Het is natuurlijk heel bijzonder te moeten vernemen dat stukken die bij een Wob-procedure tevoorschijn hadden moeten komen, niet worden geproduceerd en als Roos daar op haar beurt dan vragen over stelt, dan luidt het antwoord van het college: ‘Wob-beschikkingen staan open voor het maken van bezwaar.’

Hier vindt u de vragen en antwoorden: briefgeheim

Hoe kan Roos weten dat een Wob-beschikking niet naar waarheid is opgesteld? Dat stukken niet zijn geproduceerd terwijl ze er wel waren? En hoe kan zij nog bezwaar maken als de termijn daarvoor al een jaar geleden is verstreken? Hoe integer is het dat Roos het bos in wordt gestuurd met een antwoord dat er niets te vinden is, terwijl er uit D66-correspondentie blijkt dat het er wel is?