Breaking: provincie zet streep door Duinpolderweg

Feest! Groot nieuws over de Duinpolderweg. De nieuwe coalitie van de provincie NH zet een streep door het plan voor de aanleg van deze snelweg die vanaf de A4 ten zuiden van Hoofddorp zou worden doorgetrokken richting de Ringvaart bij Bennebroek en vervolgens door naar de Rijksstraatweg (N208) en van daar richting de Zilk (N206). Een heuse snelweg die voor de inwoners van Bennebroek en Vogelenzang voor ongelooflijk veel overlast zou gaan zorgen: stank, fijnstof, herrie en extra verkeer op aanliggende wegvlakken. Bovendien zou deze snelweg ten koste gaan van de mooie polders in Hillegom en de Vogelenzangse strandvlakte en vlak langs Natura 2000 gebied worden aangelegd. Voor ons raadslid Marielys Roos was het in 2014 reden om zich verkiesbaar te stellen om via de politiek aandacht te vragen voor behoud van natuur en leefomgeving van de zuidelijke kernen van de gemeente Bloemendaal.

Wij hebben ons als partij dan ook altijd hevig verzet tegen de Duinpolderweg. Dat de gemeente Haarlemmermeer de Nieuwe Bennebroekerweg nu wil gaan ‘upgraden’ vinden wij begrijpelijk. In die gemeente wordt de komende jaren veel nieuwbouw gepleegd en dus is het logisch dat deze weg wordt aangepakt. Dat is ook precies de bedoeling van Gedeputeerde Staten. De Nieuwe Bennebroekerweg krijgt een facelift. Daar wordt door flink geld in gestoken. Maar de verlenging van die weg vanaf de Ringvaart naar De Zilk gaat niet door. Althans: voorlopig niet en dat vinden we fantastisch. Dat we u vandaag dit heugelijke nieuws mogen brengen is een feestje waard. We willen hierbij alle betrokken organisaties en personen hartelijk bedanken voor hun niet aflatende inzet en enthousiasme/bevlogenheid om de Duinpolderweg tegen te houden. Onze bijzondere dank gaat hierbij uit naar de natuurorganisaties, het platform NOG en in het bijzonder willen we Elof Nieuwenhuis bedanken. Elof is het brein achter het alternatief “NOG Beter”. Hij heeft aan de hand van berekeningen laten zien dat het helemaal nergens voor nodig is om de Duinpolderweg aan te leggen.

Hieronder nemen wij (zie cursief gedrukt hierna) de tekst over van het bericht dat wij heden ontvingen van de samenwerkende Natuur- en Milieuorganisaties.

Op 16 juni heeft de nieuwe coalitie van de VVD, GroenLinks, D66 en PvdA Noord-Holland het coalitieakkoord gepresenteerd. Met betrekking tot de bereikbaarheid Bollenstreek staat in het coalitieakkoord:  

Bereikbaarheid Bollenstreek

Het programma Bereikbaarheid Bollenstreek wordt gefaseerd gerealiseerd. De investeringen in hoogwaardig openbaar vervoer en fiets worden in deze collegeperiode uitgevoerd.  De Nieuwe Bennebroekerweg wordt opgewaardeerd om de nieuwe woonwijken in Hoofddorp, nu en in de toekomst, goed te ontsluiten. Alle Noord-Hollandse belanghebbenden zullen opnieuw gehoord worden over de voorkeursvariant. Naar aanleiding van deze gesprekken zal, op basis van het Noord-Hollandse belang, opnieuw gesproken worden met de provincie Zuid-Holland over de verdere realisatie van de weg en de voorkeursvariant.Alle Noord-Holland belanghebbenden worden opnieuw gehoord over de voorkeursvariant Midden/Duinpolderweg, de doortrekking vanaf de N205 in de Haarlemmermeer, door de Oosteinderpolder naar de N208 in Hillegom.

Gedeputeerde Loggen (VVD) zegt het als volgt: “Waar we discussie over gevoerd hebben, is of er wel de juiste variant is gekozen. Daar dacht de regio toch anders over. Daar moet een nieuwe aanloop voor genomen worden. Die discussie wordt opnieuw gevoerd.”

De samenwerkende Natuur en Milieuorganisaties Duin- en Bollenstreek zijn verheugd dat de aanleg van het deel in de Haarlemmermeer, (verdubbeling Nieuwe Bennebroekerweg) en het deel door het Natuurnetwerk Nederland in de Haarlemmermeer en de Hillegomse polders is gesplitst in het collegeakkoord. Dit geeft goede hoop dat het doortrekken vanaf de N205 in de Haarlemmermeer naar de N208 in Hillegom er nooit zal komen. De Nieuwe Bennebroekerweg loopt niet door natuurgebied, daarom hebben wij er niet zo’n moeite mee dat deze nu verbreed zal worden. De grote winst is dat de polders nu tot nader order gespaard blijven. Dit is een groot succes van de jarenlange strijd die we samen met andere organisaties en bewoners hebben gevoerd. De noodzaak van een Duinpolderweg is tot op de dag van vandaag niet aangetoond. Bovendien is in de Klimaatwet en het klimaatakkoord vastgelegd, dat vanwege de leefbaarheid voor mens en behoud van biodiversiteit, er bij verkeersafwikkeling meer moet worden geïnvesteerd in regionale infrastructuur door middel van hoogwaardig openbaar vervoer en de fiets. En ook is het niet meer te vermijden dat rekeningrijden er aan komt. Dat zal meer bijdragen aan de bereikbaarheid dan nieuw asfalt.  Positief is dat Gedeputeerde Staten van Noord-Holland op deze actuele thema’s fors inzetten met constructieve plannen om de klimaatdoelstellingen van het Rijk tot 2030 te realiseren.

Het coalitieakkoord met veel plannen voor duurzame innovatie, energie transitie, leefbaarheid en bereikbaarheid is te lezen in ‘Duurzaam doorpakken!’

www.noord-holland.nl/Actueel/Archief/2019/Juni_2019/Coalitie_Noord_Holland_Duurzaam_doorpakken

De samenwerkende natuur- en milieuorganisaties Bollenstreek en Zuid-Kennemerland zijn:

Milieudefensie afdeling Haarlem

Vereniging Behoud de Polders Hillegom

Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland

Stichting Duinbehoud

Stichting Milieu- en Natuurbescherming Kennemerland