Breaking! Duinpolderweg gaat niet door

Wat geweldig: de Duinpolderweg is van de baan. Ons raadslid Roos begon, toen nog als niet politica, in februari 2011 actie te voeren tegen dit plan. Een snelweg van de A4 ten zuiden van Hoofddorp naar de N206 bij De Zilk. Dwars door de schitterende oude veenpolders van Hillegom, het bos van de Geestgronden tussen Hillegom en Bennebroek in gelegen. Het laatste en meest zuidelijk gelegen stuifduin van Zuid-Kennemerland. Dwars over de begraafplaats in het bos. Dwars over en door de Vogelenzangse strandvlakte, langs de Lemelerberg en de Waterleidingduinen, Natura 2000 gebied.

Roos was betrokken bij de Stichting Bescherming Erfgoed Zuid-Kennemerland (SBEZK) en zette zich samen met een grote groep andere betrokkenen en instanties/organisaties in om de Duinpolderweg tegen te houden. Dagelijks plaatste zij berichten op een aparte site ‘’Nietdoorhetbos”. Veel steun kwam van de kant van de Milieufederatie, de Vereniging Behoud de Polders, de dorpsraad Bennebroek en verkeersdeskundigen zoals Elof Nieuwenhuis, de wijkraad Oosteinderpolder. Zo veel mensen die zich zonder enige vergoeding en zonder eigenbelang in wilden zetten voor behoud van deze streek. Het grensvlak tussen Zuid-Kennemerland en de Bollenstreek. Het oude land ten westen van de Ringvaart en het ‘nieuwe land’ ten oosten daarvan. De geschiedenis, de cultuur van dit gebied, de natuur: het is allemaal gered omdat de gemotiveerdheid om deze weg tegen te houden groot was. Omdat mensen op zijn gekomen voor wat er werkelijk toe doet.

Zonder de belangeloze inzet van anderen zijn wij nergens. Dat beseffen we ons maar al te goed.

Tot slot: als wij mensen zijn vergeten te noemen, dan hopen wij dat u ons dat vergeeft. Iedereen, maar dan ook werkelijk iedereen die zijn bijdrage heeft geleverd, willen wij hartelijk bedanken!

Officiele bekendmaking door provincie NH 26 maart 2020