Breaking: de Duinpolderweg

Dit is geen goed bericht. Zojuist maakte het Haarlems Dagblad bekend dat de nog geheime Milieu Effect Rapportage (MER) over de Duinpolderweg in het bezit is van de krant. Zie de link hieronder. De MER zou nog geheim zijn. Morgen zullen wij het volledige artikel publiceren op onze site. Wat wij hebben begrepen is dat ‘niets doen’ geen optie is. Dat is een grote tegenslag. Vooral omdat de focus ligt op het gebied tussen Hillegom en Bennebroek. Daar, in die smalle strook zou de Duinpolderweg moeten komen. Diverse alternatieven zijn doorgerekend, maar het heeft er alle schijn van dat deze berekeningen uitsluitend zijn uitgevoerd om de weg langs Bennebroek ‘er door’ te kunnen drukken. De kosten zijn hoog. Wij spreken dan niet alleen over geld (de duurste variant schijnt ruim 300 miljoen te kosten) maar vooral over leefbaarheid, milieu, natuur.

Want die waarden gaan naar de knoppen als die weg er straks ligt. Laten we het anders formuleren: met dezelfde uitgangspunten als ruim tien jaar geleden toen de weg finaal werd afgeschoten wegens onvoldoende oplossend vermogen, is nu bedacht dat er een weg moet komen. Niet omdat die weg nodig is, maar omdat ‘niets doen geen optie is’. Met andere woorden: die weg komt er hoe dan ook. 

Werd eerst de Greenport nog opgevoerd als reden, later werd dat aangepast in een ander doel: verminderen van verkeer door de dorpskernen (noord-zuidverkeer). Ook dat doel is uit beeld verdwenen. Nu ligt vooral de focus op nieuwbouw bij Lisserbroek en Beinsdorp en Zwaanshoek. Een verbindingsweg ten westen van de Ringvaart lost de verkeersproblemen in de Haarlemmermeer niet op. Het is dus weer het oude liedje: de asfalt lobby, geld en prestige.

Wat vinden wij hier nu van? De gang van zaken rond dit project is ondemocratisch ondoorzichtig en het lijkt er op dat de provincie zelf onvoldoende kennis in huis heeft en een adviesbureau opdracht geeft een oplossing aan te reiken voor een probleem dat niet bestaat. Of anders geformuleerd: het bureau wordt betaald door de provincie en moet een oplossing bevestigen die de provincie van meet af aan al tussen de oren had zitten. Het is schandalig dat dit soort belangrijke projecten achter gesloten deuren worden behandeld. De structuurgroep heeft geen mandaat en is niet te controleren. Dat er een adviesgroep in het leven is geroepen om inwoners en belangenorganisaties bij het project te betrekken is in onze ogen een truc. Want de inwoners van De Zilk hebben andere belangen dan de inwoners van Zwaanshoek. Die worden tegen elkaar uitgespeeld. Bovendien mogen de deelnemers van deze adviesgroep niet praten met de bevolking. Ook voor de adviesgroep geldt: zwijgen en alles binnenskamers afhandelen. Dat betekent dat er ook op dat vlak geen enkele garantie is dat het democratisch proces goed wordt geborgd. Het verhaal doet de ronde dat begin 2018 een voorkeurstracé bekend wordt gemaakt en dat is vlak voor de verkiezingen. Dan kan niemand meer enige invloed uitoefenen en is de ramp geschied. Volksvertegenwoordigers roepen wij nu op om hun stem te laten horen en zwaar protest aan te tekenen. Vooral die landelijke partijen die dit straks op hun geweten hebben omdat ze mevrouw Post steunen in de provincie NH: PvdA, VVD, CDA, D66. U draagt hiervoor de verantwoordelijkheid dat een waardevol cultuurhistorisch gebied verloren gaat! Schaam u diep!

https://www.haarlemsdagblad.nl/playlist/haarlem-uitgelicht/artikel/niets-doen-geen-optie-voor-de-duinpolderweg