Bouwstop Bijduinhof

Het Haarlems Dagblad brengt belangrijk nieuws over Bijduinhof. De rechter heeft uitspraak gedaan en een bouwstop afgekondigd. Wat ons betreft wordt dit bouwproject met gezwinde spoed compleet opnieuw van a tot z onder de loep genomen. Wordt de hoogte aangepast. Wordt tegemoet gekomen aan de wensen van de buurt en wordt het raadsbesluit opgevolgd. Eerder heeft de raad zich duidelijk uitgesproken over een maximale bouwhoogte. Het bouwplan is in onze ogen in strijd met het bestemmingsplan. Nu moet er eindelijk maar eens werk gemaakt worden van serieus bestuur. En natuurlijk moet de wethouder eindelijk een keer gaan ingrijpen. Het duurt veel te lang en hoe langer wordt gewacht, hoe groter de schade. Voor alle betrokkenen. Want ook de kopers die wachten op hun nieuwe huis, zijn hiervan de dupe. Maar aan de andere kant vinden wij ook dat de kopers samen met de bouwer/ontwikkelaar een gebaar hadden kunnen maken. Op alle voorstellen van omwonenden is voor zover ons dat bekend is gemaakt, nooit serieus gereageerd. En dan is dit het gevolg. Wij spreken er schande van zoals dit is gelopen. Eens maar nooit weer, gemeente Bloemendaal! En nu aan de slag om te zorgen dat dit voorgoed wordt opgelost.

Leest u met ons mee:

https://www.haarlemsdagblad.nl/haarlem-eo/bouwstop-bijduinhof-overveen