De gemeenteraad zal op 2 februari de ontwikkelvisie Tetterodeweg 8-10 vaststellen. Dit is een bouwplan langs het spoor in Overveen voor 30 woningen van 30 tot 60 m2. De maximale bouwhoogte bedraagt 10 meter en de goothoogte 8 meter. Het college van B&W heeft bevestigd dat er participatie zal plaatsvinden.

Wat vindt Hart voor Bloemendaal van het bouwplan?

De appartementen of studio’s moeten een minimale oppervlakte hebben van 50m2

Het beheer dient volledig in handen te zijn van een woningbouwcorporatie

Alle appartementen horen een buitenruimte te hebben (balkon of terras)

Voldoende parkeergelegenheid

De ontsluiting van het terrein moet veilig zijn en geen verkeersproblemen opleveren

Wat vindt U? Wij horen natuurlijk graag uw mening.

Vooropgesteld: dit is in onze ogen geen ideale woningbouwlocatie. Maar als er toch gebouwd wordt, dan stellen wij bovenstaande minimale voorwaarden om ervoor te zorgen dat mensen daar fatsoenlijk kunnen wonen.

Hart voor Bloemendaal begrijpt natuurlijk dat er woningnood is. Maar wij willen wel een stabiele woonomgeving. Om beheerproblemen te voorkomen vinden wij o.a. de minimale oppervlakte van 50m2 leidend. Wij kiezen daarom voor een ontwikkelvisie waarin kwaliteit centraal staat en als dat betekent dat er minder dan 30 woningen gebouwd kunnen worden, dan is dat maar zo. Als niet aan de bovenstaande voorwaarden wordt voldaan zullen we tegen de ontwikkelvisie stemmen op 2 februari. Mocht u nog vragen hebben, belt u ons gerust of stuurt u ons een e-mail: info@hartvoorbloemendaal.nl of bel onze fractievoorzitter M. Roos op 06 – 29104329.

Marielys Roos

Fractievoorzitter Hart voor Bloemendaal

Laatste nieuws: