Boekhouding en het verkoopcontract Marinehospitaal terrein

Tijdens de afgelopen raadsvergadering (25/09) is door de raad besloten om 6 ton uit de reserve sociale woningbouw te halen en aan Pre Wonen te betalen teneinde 23 sociale woningen te realiseren op het voormalig Marinehospitaalterrein. Daar hebben wij tegen gestemd om twee redenen. Op de eerste plaats omdat in het contract met de Ontwikkelaar een bepaling is opgenomen dat deze niet verplicht is om sociale woningbouw te realiseren. De AM kreeg in het verkoopcontract alle ruimte. En die ruimte werd AM door de gemeente gegund in ruil voor een zo hoog mogelijke prijs voor de grond. Maar nu komt via de achterdeur alsnog 6 ton richting de AM. Want via Pre Wonen wordt die sociale woningbouw alsnog gerealiseerd. Oftewel: het lijkt erop of AM krijgt via Pre Wonen 6 ton terug voor sociale woningbouw waartoe het AM volgens het contract met de gemeente niet keihard verplicht werd. In feite is daarmee de verkoopprijs die de gemeente gerealiseerd heeft eigenlijk 6 ton lager. Verder is het vreemd dat 6 ton uit de reserve sociale woningbouw wordt gehaald, terwijl er eerder ook al 6 ton uit die reserve is overgeheveld naar de reserve algemene middelen. Dat klinkt als een boekhoudkundig akkefietje, maar dat is het niet. Wat hier gebeurt is dat de reserve sociale woningbouw 1,2 miljoen EUR heeft ingeleverd ten behoeve van de algemene reserve. Zo wordt deze reserve dus heel snel uitgekleed. Wij vinden dit geen terechte gang van zaken. De deal met de AM was duidelijk een andere dan de gemeente nu doet voorkomen.

Hier ziet u de beantwoording van onze vragen door de wethouder, voorafgaand aan de raadsvergadering.sociale woningbouwreserve