Bloemendaal opheffen is een fatale vergissing

De afgelopen jaren is met enige regelmaat in de gemeenteraad een discussie gevoerd over het al dan niet opheffen van de gemeente Bloemendaal. Diverse raadsleden en fracties willen aankoersen op een fusie of gemeentelijke herindeling. Ons standpunt hierover is duidelijk: wij willen absoluut niet dat Bloemendaal wordt opgeheven. Hieronder vindt u de beweegredenen uiteengezet door fractievoorzitter Roos in een brief die gepubliceerd werd in het Bloemendaals Nieuwsblad van 13 oktober 2021.