Bloemendaal/integriteit/WOB, ‘klein onderzoek maakt de wereld groter’

‘Geheime besluiten zonder handtekening, welkom in Bloemendaal’

 

…Op 11 juli jl gaf het college een persconferentie. De burgemeester sprak wijze woorden. Hij had het allemaal niet zo bedoeld. De brief aan de raad was slechts een ‘dilemmanotitie’. Volgens de burgemeester wordt het recht op informatie van de raad zeker niet beperkt. Eerder waren wij nog enigszins bezorgd, maar burgemeester, Elbert Roest, was glashelder en nam al onze zorgen weg. Zonder enige restrictie krijgt de raad voortaan de gevraagde inlichtingen. Perfect. Niets dan tevredenheid.

We zijn intussen ruim een week verder en raadsleden Roos en Slewe hebben hun eerdere verzoek om inzage in de back-up herhaald. Belangrijk is oa dat het collegebesluit waarbij eind 2014 geheimhouding is opgelegd op stukken in het zgn privé dossier van Marjolein de Rooij tevoorschijn komt. Want dat besluit vormt de basis van alles. Immers, hierin staat exact beschreven welke stukken geheim zijn, waarom en voor wie. De afgelopen drie jaar is Roos naarstig op zoek geweest naar het besluit. Maar ze kreeg het niet. De ene keer werd gezegd dat het geheim was, de volgende keer moest zij maar een Wob-verzoek indienen. Als ze dat deed, werd het natuurlijk afgewezen. Ging ze daartegen in bezwaar, dan werd ook dat weer afgewezen met als reden dat zij in een strafproces verwikkeld was. De laatste tegenwerping was dat zij zich schuldig maakte aan tegenstrijdige belangenbehartiging. Terwijl dat wel een beetje een gekke redenering is. Want hoe kan een besluit van een college waarbij geheimhouding wordt opgelegd een tegenstrijdig belang opleveren?

Nu de lucht is geklaard en het college openheid van zaken heeft beloofd, lijkt het een vrij eenvoudige opgaaf: Roos vraagt het collegebesluit en het college stuurt haar dat ogenblikkelijk toe. Een druk op de knop en klaar is kees. Zou je denken. Maar zo is het niet. Want het besluit der besluiten is nog altijd niet geleverd. Dat doet de vraag rijzen of het er wel is? De huisadvocate van de gemeente (kantoor Geelkerken) verklaarde het ondertekende besluit wel te hebben gezien en doorgestuurd aan de bezwaarschriftencommissie terwijl de voorzitter deze week nog zei niks te hebben ontvangen. Het OM vroeg eind april 2016 ook al om het besluit en…kreeg het niet. (!?!)

Wie zich ook bezighoudt met deze kwestie is de Wob-expert Ralph Mooijekind. Hij is deskundig op het gebied van de Wet Openbaarheid van Bestuur en doet regelmatig onderzoek. Daarbij is van belang te vertellen dat Mooijekind zijn expertise belangeloos en onafhankelijk inzet teneinde het democratisch proces te bewaken of te beschermen. Omwille van de bevordering van transparant bestuur zet hij zich in en dat is, zo kun je het beschouwen, in het algemeen belang. Wij willen immers allemaal dat de overheid zijn macht niet misbruikt en juist daarom is controle van vitaal belang.

Mooijekind heeft het college van Bloemendaal diverse stukken opgevraagd en is zelf een Wob-procedure gestart. Zijn bevindingen heeft hij op schrift gesteld, zie de link hieronder. Wij werden er direct door gegrepen.

Zie: http://www.hoeenwaarom.nl/geheime-besluiten-zonder-handtekening-welkom-in-bloemendaal/

Het Parool publiceerde ook een artikel dat wij u niet willen onthouden. Daarbij dan wel de kanttekening dat wij niet te spreken zijn over de verklaring van de heer Roest dat extra personeel moet worden aangetrokken om onze fractie van informatie te voorzien. Alle informatie zit immers gewoon in de back-up die door Hoffman bedrijfsrecherche is achterhaald. Er waren 400.000 blz-en vernietigd of verwijderd of zoekgeraakt/overschreven. Die blz-en zijn het afgelopen jaar door een nieuw ingehuurde juriste doorgeplozen en gesorteerd. Daar is dus al een professionele arbeidskracht mee bezig geweest. Wij willen juist inzage zonder dat de informatie door de vlooienkam is gegaan. Een eerlijk en transparant inzageproces is wel het minste en daar is geen extra personeel voor nodig.

Het Parool vandaag:

https://www.parool.nl/amsterdam/weer-gedoe-in-de-gemeenteraad-van-bloemendaal~a4601779/?utm_source=facebook&utm_me

Meer weten over Ralph Mooijekind?