Bloemendaal en het rapport van de burgemeester

Vandaag staat Bloemendaal weer negatief in het nieuws. Meer hierover leest u in het Haarlems Dagblad en op de site van de gemeente. Een kort stukje uit het rapport publiceren wij op deze site hieronder:


 

Invloedrijke en niet altijd doorgrondelijke sociale netwerken

Belangrijke sociale netwerken worden gevormd door de Rotary, de Goflclub, de

Hockeyclub en de Vrijmetselarij. Lidmaatschap van dergelijke verbanden is van groot

belang voor sociale status én invloed binnen de gemeenschap. Vanuit dergelijke

verbanden wordt ook invloed uitgeoefend op individuele raadsleden, fracties en

bestuurders. Een aantal gesprekspartners wijst in dat licht zelfs op een ‘schaduwmacht’

binnen de lokale samenleving. De suggestie is daarbij tevens dat er sprake is van een

sterke regie vanuit deze of gene kring. Dit beeld kan niet worden bevestigd – wel is

duidelijk dat er langs allerlei wegen intensieve invloedspogingen op raadsleden,

collegeleden en ambtenaren plaats vinden

Binnen de Bloemendaalse samenleving is ook sprake van een waterscheiding tussen

‘oud’ en ‘nieuw’ geld. ‘Nieuwkomers’ – vaak omschreven als ‘ondernemers uit

Amsterdam’ en ‘horecageld’ – worden slecht geaccepteerd en zijn bijvoorbeeld snel

object van juridische procedures.

 

Voor meer nieuws: http://www.haarlemsdagblad.nl/regionaal/haarlemeo/article27443065.ece/Schaduwmacht-trekt-aan-de-touwtjes-in-Bloemendaal_