Bloemendaal, Bloemenstede, Heembloemstede? Zegt u het maar…

Quotenet nu met het laatste nieuws over een fusie tussen Bloemendaal en Heemstede. Als dat gebeurt, dan zal Bloemendaal simpelweg verdwijnen. Heemstede slokt Bloemendaal op. Gezien de bestuurlijke misere in Bloemendaal is dat een onontkoombare uitkomst van de huidige ‘stip op de horizon’ naar Rijnlands model. We hebben begrepen dat op hoog niveau in ambtelijke kringen van een dergelijke ‘versmelting’ wordt gedroomd. Dat geldt zeker niet voor ons.

http://www.quotenet.nl/Nieuws/Landgoedeigenaren-Bloemendaal-bevreesd-voor-fusie-met-Heemstede-219190

Onze partij is voor een zelfstandig, sterk en financieel gezond Bloemendaal. Wij willen beslist geen fusie met Heemstede zoals we u al schreven. Redenen om daar niet voor te zijn:

  • Een fusie kost meer geld dan het oplevert. Er is geen rationele analyse waaruit de meerwaarde blijkt voor onze inwoners;
  • We zijn niet te spreken over het ICT project dat Heemstede en Bloemendaal verbindt. De Gemeenschappelijke Regeling die al sinds 2016 bestaat heeft de gemeenteraden van de Heemstede en Bloemendaal op afstand geparkeerd. Zo wordt controle uitgeschakeld.
  • Burgers worden op een nog grotere afstand van bestuur en politiek gezet. Hoe groter de gemeente, hoe minder burgers te vertellen hebben.
  • Een fusie lost de bestaande problemen niet op. De gedachte is vaak dat een fusie zorgt voor verwatering. Dat problemen dan vanzelf zullen verdwijnen. Maar die mening zijn wij zeker niet toegedaan. Problemen zijn er om opgelost te worden. Bestuur moet degelijk en transparant functioneren. Integriteitskwesties dienen te worden aangepakt en moeten niet in een la liggen te verstoffen. Een fusie is geen oplosmiddel;
  • In historisch en cultureel opzicht is er een verschil tussen beide gemeenten. Heemstede is in de loop van de afgelopen 30 jaar enorm versteend. Dat vinden wij jammer. Wij zijn tegen het volbouwen van elk snippertje groen. Natuurlijk ligt er een omvangrijke woningbouwopgaaf. Maar alle bouwplannen en ambities ten spijt: we moeten zorgen voor een goede ruimtelijke onderbouwing en de lusten en lasten zullen eerlijk moeten worden verdeeld. Het vol zetten van de dorpskernen met beton, is wat ons betreft uitgesloten. Kwaliteitsimpuls prima, maar behoud van kwaliteit staat voorop. Zijn er goede plannen op de juiste locaties, is er een financieel solide basis voor die plannen, dan zullen wij daar positief kritisch mee omgaan.