Blekersveld en de leugens van de wethouder

Het college is vast van plan op Blekersveld in Overveen voor het einde van 2020 zo’n 30 tijdelijke woningen te plaatsen i.v.m. de huisvesting van statushouders. Dit zonder inspraak van omwonenden. D.w.z.: inspraak is in dit project min of meer gedegradeerd tot aanhoren. Een echt participatietraject zoals dat bij alle andere projecten gebruikelijk is, zal niet plaatsvinden omdat het plan er nu toch echt voordat het jaar is verstreken doorheen gedrukt moet worden.

Blekersveld, de groenstrook waar 60 TIJDELIJKE woningen moeten komen

Wij hebben de wethouder gevraagd:

  1. Waar staat het in het amendement dat door de raad op 30 juni jl. werd aangenomen dat het aan het college is een definitief besluit te nemen om tijdelijke woningen te plaatsen op Blekersveld. Immers, dat hebben wij niet in het besluit kunnen lezen. Daarin is namelijk mede op ons verzoek de locatie Blekersveld doorgehaald. Hoe komt de wethouder er dan bij aan alle omwonenden te vertellen dat de raad het zo heeft opgedragen aan het college?
  2. Waar staat in het amendement dat participatie in dit geval wel (grotendeels) achterwege kan blijven? Wij lezen in het amendement iets heel anders.
Zie de punten onder BESLUIT ad 1 tot en met 5

Daarop kwam wethouder De Roy van Zuidewijn-Rive met een verklaring. Zie hier het fragment in de vergadering:

Ad 1) ze verwijst naar de overwegingen onder punt 4 van het amendement. Echter: overwegingen zijn niet hetzelfde als het besluit. Alleen het besluit is geldig. En in het besluit staat onder 1 juist niet het Blekersveld genoemd. Althans: GroenLinks had het er wel in gezet, maar op basis van de discussies in de raad op 30 juni is die locatie heel bewust doorgestreept. Sterker nog: die locatie is door de raad aangewezen voor definitieve woningbouw met 1/3e sociaal. En dus niet 60 tijdelijke woningen met 100% sociaal. Het wordt nog veel erger: door de tijdelijke woningbouw op Blekersveld te plaatsen is er absoluut geen ruimte meer voor echte woningbouw zoals in punt 3 van het besluit van het amendement staat.

Ad 2) de participatie voor definitieve woningbouw op Blekersveld en de participatie voor tijdelijke woonunits ELDERS, is vastgelegd in het amendement. Door de wethouder en het college wordt de participatie voor beiden om zeep geholpen. En dat voor een periode van 15 jaar, want die tijdelijke units worden niet voor eventjes neergezet omdat het anders financieel onhaalbaar zou worden en er geen enkele derde partij bereid is hierin te stappen. Intussen is de participatie op alle andere plekken waar de huisvesting volgens deze wethouder eerst zou dienen te worden georganiseerd, wel geslaagd: omwonenden zijn gehoord en het resultaat was dat de wethouder haar keutel snel weer in trok. Waarom worden bewoners van de Zomerzorgerlaan e.o. en Kennemerpark wel gehoord? Waarom wordt participatie wel tot het uiterste toegepast in Vogelenzang (Vitaal Vogelenzang project)? Zijn die inwoners belangrijker dan de bewoners van Blekersveld? Die rechtsongelijkheid vinden wij stuitend en onaanvaardbaar.

Blekersveld de huidige bewoners

Dan heeft deze wethouder de raad ook nog eens onzuiver en niet naar waarheid geïnformeerd. In een brief van 17 augustus is door het college verteld dat de kosten van sanering van de grond op Blekersveld op de exploitant van dit gebiedje (lees de ontwikkelaar die de tijdelijke units plaatst) worden verhaald. Maar gisterenavond kwam de aap uit de mouw: deze kosten worden verhaald op de uiteindelijke koper van de grond. Dus op de exploitant die het gebied definitief gaat ontwikkelen. Over 10 of 15 jaar. De gemeente draait dus voor deze kosten op. Het bedrag dat hiervoor moet worden uitgetrokken zal deel uitmaken van de grondexploitatie Blekersveld. Dat staat haaks op de insteek die door de gemeente is gekozen: nooit meer zal de gemeente zelf aan ontwikkeling gaan doen. Maar dat is nu net wat er hier gaat gebeuren. Het lijkt een beetje op het Marinehospitaal drama waar de gemeente uiteindelijk miljoenen op heeft verloren.

Om kort te gaan: deze wethouder verdient wat ons betreft een dikke motie van wantrouwen. Zo langzamerhand is de geloofwaardigheid compleet zoek en heeft ze hele wijken met bewoners tegen zich in het harnas gejaagd, worden woorden verdraaid en opdrachten aan de laars gelapt en stelt ze democratie buiten werking. En het college dat zich achter haar schaart verdient die motie van wantrouwen ook want ook de heer Wijkhuizen heeft het gepresteerd om deze wanprestatie in de schoenen van de raad te schuiven. Schande!