Biomassaverbranding

Op 10 juni 2021 diende Hart voor Bloemendaal een motie in tegen biomassaverbranding van bomen. Wij zijn fel gekant tegen #biomassacentrales en willen de bomen en de bossen beschermen. Bomen zijn de longen van de aarde. Zij zijn onmisbaar voor alles wat leeft.

Het is diep treurig, maar onze motie werd weggestemd. De partijen die zich hebben uitgesproken vóór het in de fik steken van bomen zijn:

  • VVD
  • CDA
  • PvdA
  • D66
  • VDB

Wij vinden het onbegrijpelijk dat deze partijen dwars tegen het sentiment in nog steeds volharden in dat standpunt. Want het verbranden van hout is funest voor de natuur, de volksgezondheid en zorgt voor een ecologische ramp die niet te overzien is. Complete bossen verdwijnen in de verbrandingsovens. Hout verbranden om het warm te krijgen is het slechtste idee ooit. Helaas hebben grote landelijke partijen zich hieraan gecommitteerd en is ook binnen de EU nog steeds de overtuiging vast ingebed in de geest van politici omdat hier veel geld mee is gemoeid in de vorm van gigantische subsidies die worden toegekend aan de Vattenfalls van deze wereld. Biomassaverbranding wordt gezien als een noodzakelijke bron van energie omdat dit geheel ten onrechte het etiket ‘groen’ heeft gekregen. Het is onvoorstelbaar triest dat ondanks duidelijk wetenschappelijk onderzoek naar #biomassa waarin de negatieve consequenties van dit beleid helder worden uitgelegd en de verschuiving in de publieke opinie omdat ook de bevolking steeds meer begint te beseffen dat biomassaverbranding allesbehalve groen is, politici volharden in dit standpunt. En dat geldt ook voor Diederik Samson, adviseur van Timmermans. Het is belangrijk dat de Europese Richtlijn (RED2) wordt aangepast, want anders zitten we nog tientallen jaren aan biomassaverbranding vast, zegt ook Fenna Swart van het Comité Schone Lucht.

Hart voor Bloemendaal is weliswaar een lokale partij die uitsluitend in Bloemendaal actief is, maar dat neemt niet weg dat ook op lokaal niveau er alles aan gedaan moet worden om te zorgen dat bestuurders die wel aan de touwtjes trekken, doordrongen raken van de schade die zij aanrichten met hun beleid. Onlangs is de Regionale Energiestrategie vastgesteld en ook hierin wordt biomassa als groene bron genoemd en wordt de verbranding van hout beschouwd als een van de methoden om de opwarming van de aarde tegen te gaan. #D66 #Bloemendaal beweert wel voor biodiversiteit en duurzaamheid te zijn, maar dat valt niet te rijmen met het wegstemmen van onze motie. Het goede nieuws is wel dat op 9 juni jl bekend werd dat een nieuw kabinet moet beslissen hoelang het biomassa nog wil inzetten als ‘hernieuwbare energie’. Tot die tijd wordt er geen overheidssteun meer gegeven. Dat betekent dat voor nieuwe projecten tijdelijk geen subsidie is. Oude projecten zoals de centrale in #Diemen gaan echter nog onverminderd door helaas.

Hieronder leest u onze motie.

Omdat Hart voor Bloemendaal de partij is die staat voor de natuur, de groene leefomgeving, de bescherming van de bomen en de dieren, de partij met hart voor volksgezondheid en biodiversiteit.

fractievoorzitter Roos in het bos van de Geestgronden. Zij heeft zich enorm verzet tegen de aanleg van de Duinpolderweg. Het bos is gered. De weg komt er niet. Dankzij de hulp van tientallen vrijwilligers en de inzet van tal van organisaties zijn de plannen geblokkeerd.