Binnenlands Bestuur over zwijgdeal

Een interessant artikel over de Bloemendaalse zwijgdeal vindt u achter deze link:

Binnenlands Bestuur Bloemendaal betaalt eigenaren

Onze commentaar op de gang van zaken:

  • De VVD wethouder Nico Heijink wilde de financiële gevolgen buiten de jaarrekening 2020 houden vanwege de verkiezingen in maart 2022;
  • De wethouder had de externe accountant niet of onvoldoende geïnformeerd over de Slewe-deal;
  • De externe accountant beschikte niet over de nodige stukken om de jaarrekening te kunnen beoordelen op getrouwheid en rechtmatigheid omdat de wethouder die stukken uit zichzelf niet had verstrekt. Dat was ook niet de bedoeling kennelijk;
  • De besluitenlijst van de geheime raadsvergadering van 27 mei is niet openbaar gemaakt terwijl de wet dat wel voorschrijft;
  • Het college heeft onterecht beslist op het Wob-verzoek van het Haarlems Dagblad omdat het college een doorzendplicht heeft en het aan de raad is hierover te beslissen op grond van de wet;
  • De overeenkomsten met de families Slewe horen direct na ondertekening openbaar te worden gemaakt. Er is geen geldige wettelijke reden dit nu nog geheim te houden;
  • De beraadslagingen op 27 mei jl dienen ook openbaar te worden gemaakt omdat het voor de kiezers belangrijk is te weten wat de afwegingen zijn geweest van de diverse fracties en ook moet bekend worden hoe het schadebedrag is bepaald;
  • De auditcommissie is onbereikbaar voor vragen vanuit de raad die gericht zijn aan de externe accountant en de accountant spreekt niet met raadsleden. Dat maakt dat raadsleden die kritisch hun werk willen doen, met lege handen staan.

Onder het artikel vindt u ook interessante commentaren.