Bijduinhof: een raadsonderzoek

De omwonenden rond Bijduinhof hebben aan de gemeenteraad een brief gestuurd. De brief publiceren wij hieronder, zie de link. Wat wij heel serieus nemen is de klacht van omwonenden dat er met de waarheid zou zijn gesjoemeld. Een paar quotes:

“Ook ambtenaren van de gemeente Bloemendaal schuwen daarbij zelfs bij de rechter niet een loopje met de waarheid te nemen.”

“…een door de gemeente ingeschakelde advocaat, die namens B&W, in goede samenwerking met de advocaat van ontwikkelaar Hillgate en bouwer IBB Kondor, tegen de belangen van de eigen inwoners van de gemeente in, stelselmatig probeert recht te praten wat krom is.”

Wij vragen ons af of de integriteitsvoorschriften hier wel in acht zijn genomen als we dit bouwproject onder de loep nemen. We zijn er nog niet uit. Wij willen een raadsonderzoek. Zorgen dat de onderste steen boven komt. Want de omwonenden zijn niet serieus genomen en de schade is enorm. Het doet ons weer denken aan het rapport van mevrouw Emmens. Zij was waarnemend burgemeester in de periode januari tot en met september 2015. Haar rapport over de verziekte bestuurscultuur in Bloemendaal liet zien dat sprake was van een ‘netwerk cultuur’. Het was niet transparant zoals er in Bloemendaal werd bestuurd. Voor een belangrijk deel lag dat aan ‘power play’ van de grootste en machtigste partij in Bloemendaal, de VVD. Wij spraken burgemeester Schneiders hier al op aan eerder dit jaar maar kregen geen antwoord op onze vraag waarom D66 zo onder druk was gezet dat deze coalitiepartij te elfder ure besloot een motie in te trekken. U zult zich afvragen wat er in die motie stond? Zie de schuin gedrukt hieronder. Dat is onschuldig. Niet een reden voor het college om de stekker eruit te trekken. Het is normaal dat het college een bestemmingsplan handhaaft. Sterker nog: het is raar als een motie met zo’n opdracht wordt ingediend. Om de simpele reden dat dat niet nodig zou moeten zijn. Desaltniettemin kreeg D66 opdracht de keutel in te trekken. En dat gebeurde. Een raadslid van D66 hierover:

“…Het voltallig college dreigde met aftreden wanneer ik de motie van CDA / PvdA zou steunen. …

Motie:

draagt het college op

met betrekking tot het bouwplan Bijduinhof integrale naleving van het vigerende bestemmingsplan te handhaven.

Wordt vervolgd. Wij houden u op de hoogte. De brief van omwonenden en hun persbericht:

Bijduinhof brief aan de gemeenteraad 20 augustus 2017

Bijduinhof Persbericht 20 augustus 2017

 

De muur waar omwonenden tegenaan kijken: zie foto hieronder.

Zie ook de reportage op tv eerder dit jaar als u op de link klikt.

http://www.hartvannederland.nl/nieuws/2017/bewoners-overveen-kijken-tegen-hoge-muren-van-nieuwbouwproject/

En de wethouder eerder dit jaar: