Bibliotheek

De bibliotheken in Bloemendaal: twee artikelen hierover in het Haarlems Dagblad afgelopen week. Het college van Bloemendaal vindt verder bezuinigen gelukkig niet nodig, maar een feit is wel dat de bibliotheken in Vogelenzang en Bennebroek een hele grote stap terug hebben moeten doen. De bib in Vogelenzang is ondergebracht in de lagere school aldaar. De bib in Bennebroek wordt opgeheven omdat de vestiging naast het voormalig gemeentehuis wordt gesloopt, om plaats te maken voor een kleinschalig nieuwbouwproject. De gemeente heeft het stuk grond verkocht omdat er geld nodig was om de nieuwbouw van het nieuwe gemeentehuis in Bloemendaal te financieren. De Bennebroekse bibliotheek komt straks terug in de oude Franciscusschool in Bennebroek. Dit monumentale schoolgebouw wordt prachtig verbouwd en krijgt een nieuwe bestemming. In een deel van het gebouw komt straks dus de bib van Bennebroek, zij het in sterk ‘uitgeklede vorm’. Jammer vinden wij dat wel. Want hoewel het college van mening is dat een bibliotheek ook een laagdrempelig sociaal ontmoetingscentrum is, blijft er van die functie in Bennebroek niet zo heel gek veel meer over. De inwoners van Vogelenzang en Bennebroek kunnen ook terecht in de bibliotheek van Hillegom of van Heemstede. Beide bibliotheken liggen op ongeveer 5 km afstand. De gemeente hanteert het principe dat niet alle voorzieningen gehandhaafd kunnen worden in tijden van bezuiniging. Er bestaat ook geen wettelijke verplichting een bibliotheek in stand te houden. De bibliotheek in Bloemendaal blijft wel in stand en dat vinden wij ook uitstekend. Waar wij wel een vraagteken bij plaatsen is het feit dat de dorpskernen Bennebroek en Vogelenzang ondergeschikt lijken te worden gemaakt aan de overwegingen van het ‘Bloemendaalse’ bestuur. Het lijkt ons van belang dat er ook een keer aandacht moet worden besteed aan een ‘sociaal ontmoetingscentrum’ met alle toebehoren in Bennebroek. Laten we zeggen: het zou een goed idee zijn als de oude gymzaal achter de Franciscusschool een herbestemming zou krijgen en wel op zo’n manier dat ook hier ouderen en jongeren elkaar kunnen treffen, wat dan in het verlengde zou kunnen liggen van de bibliotheekfunctie in de Franciscusschool. Want een bibliotheek is veel meer dan het ouderwetse ‘uitlenen van boeken’. Schrijver Abdelkader Benali heeft op het grote belang van de bibliotheek gewezen. Zie hier een korte film met zijn commentaar. Leerzaam, ook voor het college van Bloemendaal. Foto bij dit bericht is van Dichtbij.

IMG_1868IMG_1867