Bezuiniging op Bennebroek begroting 2021

De wethouder van financiën heeft de raad met diverse bezuinigingsvoorstellen in de begroting 2021 voorgesteld. Eén van die voorstellen behelst de sluiting van het gemeentelijk serviceloket in de voormalige St Franciscusschool in Bennebroek. Wij hebben al bij de Kadernota in juni gezegd dat we het daar niet mee eens zijn. In financieel opzicht vertelde de wethouder ons toen dat de sluiting van Bennebroeks loket Bloemendaal jaarlijks EUR 30.000 zou schelen op aldus de wethouder. Inmiddels is dit bedrag aangegroeid naar EUR 50.000 en tijdens de afgelopen commissievergadering was dat opeens zelfs EUR 100.000 per jaar. Daarmee maakt de wethouder zijn betoog bepaald niet geloofwaardig. Hoe kan een bezuiniging in amper 4 maanden tijd groeien van EUR 30.000 naar EUR 100.000? Wat ons betreft blijft het serviceloket open. Dat is zo beloofd bij de fusie met Bloemendaal in 2008. Sterker nog: dat was voor Bennebroek de enige reden om voor Bloemendaal te kiezen i.p.v. Heemstede. Wij vinden tenslotte dat het serviceloket een belangrijke functie vervult in de dorpskern Bennebroek. De oproep in de brief die wij ontvingen van de organisatie Welzijn Bloemendaal vinden wij zeer terecht:

Daarom zullen wij opnieuw een amendement indienen om sluiting te voorkomen, al is het natuurlijk nog wel de vraag of de meerderheid dit amendement zal steunen.

Ons amendement vindt u hier:

Deze zomer maakten wij een kort filmpje over het Serviceloket in Bennebroek: