Bestuur

Eric Geels: voorzitter

Eric is duo-statenlid geweest in de  Staten van de provincie Noord-Holland. Politiek is zijn passie. Wilt u meer over hem weten, dat kan. Regelmatig laat Geels weten wat zijn standpunt is over politieke aangelegenheden. Zie zijn Facebook pagina: https://www.facebook.com/profile.php?id=100008492321433

Het contact kwam tot stand toen Geels nog duo-statenlid was voor de PvdA. Dat was in de vorige regeerperiode (voor 2015). In de Staten werd de Duinpolderweg besproken. De PvdA was in 2011 ook coalitiepartij. In het akkoord van 2011 stond dat de Duinpolderweg zou worden aangelegd. Daar viel niet aan te tornen volgens de coalitiepartijen. Geels vond dat een verkeerd uitgangspunt want het betekent niet dat er nooit meer op een uitgangspunt kan worden teruggekomen. Nut en noodzaak van de Duinpolderweg staan nog altijd niet vast. De weg wordt gepland door een belangrijk en kostbaar natuurgebied. Geels bezocht het gebied en vond dat de coalitie moest kijken naar alternatieven. Het alternatief NOG Beter was wat hem betreft een serieus alternatief. Het bleek binnen de fractie van de PvdA in NH niet mogelijk om een ander geluid te laten horen.  Geels heeft daarop besloten zich uit de Staten terug te trekken. In een brief aan het Haarlems Dagblad laat hij zien wat er mis is op bestuurlijk en politiek vlak in de provincie NH. Wij publiceren hier deze brief omdat het inzichtelijk maakt wat Geels belangrijk vindt in de politiek: volksvertegenwoordiging zonder last, dualisme en geen dichtgetimmerde coalitieakkoorden. Dat is precies de kern van onze partij. Dichtgetimmerde akkoorden zijn de dood in de pot voor de politiek. De consequentie van de ‘particratie’ is dat de coalitiepartijen 4 jaar lang hun mond moeten houden en dat de oppositie niets meer te zeggen heeft eenvoudigweg omdat coalitiepartijen toch nooit voor een ander standpunt zullen stemmen. Wij zijn voor meer democratie. Leest u verder wat Geels schrijft. Als eerste een ingezonden brief van Geels naar aanleiding van de nieuwjaarstoespraak van Johan Remkes, Commissaris van de Koning van Noord-Holland (VVD) over integriteit en het vergroten van de macht en invloed van burgemeesters. Een standpunt dat Geels niet onderschrijft en terecht:

Eric Geels

Peter Roos: bestuurder

Peter Roos is in het dagelijks leven KNO-arts in het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk. Een prachtig ziekenhuis en tevens belangrijk brandwondencentrum. Hij kijkt regelmatig mee met de vergaderingen op het gemeentehuis in Bloemendaal en geeft fractievoorzitter en echtgenote Roos geregeld de nodige tips en adviezen. Een praktisch ingesteld man, wars van onnodige formaliteiten en wollig taalgebruik. Peter vindt dat de werksfeer in Bloemendaal te wensen overlaat. Het gebrek aan onderlinge loayliteit en collegialiteit vindt hij onbegrijpelijk. Als dat in een ziekenhuis gebeurt, dan kan dat grote gevolgen hebben voor de patient. Samenwerken in teamverband is een must en daarbij hoort ook respect voor de vakgenoten en voor de mensen die het allemaal mogelijk maken op de werkvloer. Alles in het belang van de patient. De wijze waarop de gemeente opereert laat regelmatig het tegendeel zien.  Zijn kijk op en kennis over hoe organisaties het beste functioneren, dwz het beste in de mens naar voren halen, brengt hij met zich mee als bestuurder van Hart voor Bloemendaal. Bovendien is hij vanuit zijn vakgebied goed op de hoogte van hoe de zorg werkt. Zeer belangrijk voor gemeenten die moeten dealen met de gevolgen van de decentralisatie van de zorg.

Sinds 1 januari 2021 is tot het bestuur toegetreden Remko Oexeman. Zijn belangstelling gaat onder meer uit naar een goede ruimtelijke ordening waarbij het behoud van kwaliteit en versterking van de groene structuren op zijn aandacht kan rekenen. De heer Oexeman is tevens voorzitter van de Stichting Bescherming Erfgoed Zuid-Kennemerland en al veel jaren betrokken bij het behoud van het cultureel en natuurlijk erfgoed in de regio. Hij kent vanuit die rol ook medebestuurslid Marielys Roos, die fractievoorzitter is van Hart voor Bloemendaal. De lange geschiedenis die zij met elkaar delen waar het betreft het beschermen van wat kwetsbaar is in deze regio, is reden geweest om de heer Oexeman te vragen toe te treden tot het bestuur en wij zijn de heer Oexeman erkentelijk dat hij dat graag wil doen. De heer Oexeman volgt Raymond Verpoorten op die met ingang van 1 januari 2021 is afgetreden in verband met het feit dat zijn ondernemingsactiviteiten alle aandacht opeisen en hij bovendien een gezin heeft met jonge kinderen. Uiteraard hebben wij alle begrip voor de keuze van de heer Verpoorten en danken wij hem voor zijn lange en intensieve bijdrage aan het bestuur in een periode dat Hart voor Bloemendaal een stormachtige ontwikkeling doormaakte. Van één zetel naar twee is een niet geringe prestatie. Helaas was de splitsing voor de heer Verpoorten ook een reden om zijn functie neer te leggen. Zoals bekend heeft de heer Rob Slewe zich als raadslid afgesplitst van Hart voor Bloemendaal in 2020. Dit nav een nog lopend mediation traject tussen de familie Slewe en het gemeentebestuur. Het bestuur van Hart voor Bloemendaal intussen wenst ook de heer Slewe veel succes met zijn eigen partij en hoopt dat het mediation traject zo snel mogelijk tot een goed einde wordt volbracht.