Bestemmingsplan Dennenheuvel 2020

Het bestemmingsplan Dennenheuvel

Het bestemmingsplan Dennenheuvel Bloemendaal-Noord is besproken in de commissie Grondgebied van 14 januari jl. Het plan moet worden vastgesteld in de eerstvolgende raadsvergadering eind januari 2021. Hoewel wij niet tegen het bouwplan op het terrein van het voormalige klooster zijn, zullen we toch niet voor het plan stemmen. De belangrijkste redenen:

  • We zijn er niet van overtuigd dat het verkeer goed is geregeld. Aan de Dennenweg zit de #Theresiaschool en dat betekent dat op gezette tijden sprake is van veel verkeer van en naar de school. De ontsluiting van de nieuw te bouwen wijk schuin achter de school is weliswaar verschoven naar het begin van de Dennenweg wat wij als pluspunt beschouwen, maar toch lost dit het gevaar van elkaar kruisende verkeersstromen niet op. De berekeningen zijn voor ons onvoldoende goed en nauwgezet. Dit heeft te maken met het feit dat er in de omgeving veel nieuwe woningen zijn gekomen zoals ook op Park #Brederode, in het monumentale hoofdgebouw. #Verkeersveiligheid is voor ons zeer belangrijk en we zijn van mening dat de gemeente beter had moeten kijken naar oplossingen om het verkeer op de #Dennenweg in goede banen te leiden.
  • Participatie. Hoewel we veel positieve geluiden ook hebben gehoord, is de #buurtvereniging Bloemendaal-Noord niet gelukkig met de #participatie die in de ogen van de buurt onvoldoende was. De gemeente heeft de kritiek verre van zich geworpen. Wij menen dat de gemeente er verstandig aan had gedaan het gesprek met de vereniging aan te gaan. Dat is niet gebeurd. De buurtvereniging is al een keer naar de Raad van State gegaan en de kans dat dit opnieuw gebeurt is groot. Beter voorkomen dan genezen is ons devies. Het zou toch zonde zijn als we weer met vertraging te maken zouden krijgen…
  • De gymzaal die gebouwd moet worden voor de Theresiaschool is voor ons een volgend punt van bezwaar. De Theresiaschool zelf ligt buiten het plangebied maar grenst daar wel aan. Duidelijk is dat de school een nieuwe gymzaal zal laten bouwen die gefinancierd wordt door de gemeente. Met de totale verbouwing van de school is zo’n €4 miljoen gemoeid. De school zelf heeft geen grond en dus zal de gemeente grond moeten kopen van de zusters van het naastgelegen klooster #Euphrasia. Dat is dus het gebied waar de nieuwe woonwijk moet komen en waarover op 28 januari as wordt gestemd in de gemeenteraad. Het betekent dat achter het oude schoolgebouw in de flank van het nieuw te bouwen appartementencomplex een gymzaal zal komen. Maar, als we het bestemmingsplan voor de nieuwe woonwijk vaststellen, dan vinden wij dat dit alleen maar kan in samenhang met de plannen voor de gymzaal. Zonder samenhang geen goede ruimtelijke onderbouwing. Stel dat het complex er straks staat en pal voor het uitzicht van de nieuwe appartementen wordt een gymzaal gebouwd, dan is dat natuurlijk buitengewoon vervelend voor diegenen die daar zijn komen te wonen om van het fraaie uitzicht te genieten. We vinden het daarom hoogst merkwaardig dat daags nadat het bestemmingsplan Dennenheuvel wordt vastgesteld, het college het gesprek aangaat met de school en de eigenaar van het klooster over de nieuwe gymzaal. Zoiets hoort gewoon voorafgaand aan het vaststellen van het bestemmingsplan te gebeuren. Onzorgvuldig en onvoldoende #transparant bestuur, zo kwalificeren wij dit.

Zie voor meer informatie over de gymzaal de lijst van projecten.

Gymzaal Dennenweg (verantwoordelijke: wethouder N. Heijink)

· Theresiaschool (Dennenweg 14) heeft recht op uitbreiding (van de inpandige, te kleine) gymzaal, maar dat kan ruimte-technisch nagenoeg niet in het huidige gebouw gebeuren.

· School heeft zelf geen grond om gymzaal op te zetten. Er zijn vanuit de gemeente gesprekken met Dennenheuvel om te kijken wat zij hierin kunnen betekenen.

· Op 15 december vond een gesprek plaats tussen de gemeente en de vertegenwoordiger van De Zusters van Onze Lieve Vrouw van Liefde van de Goede Herder. Afgesproken is om een planning te maken van de bestemmingsplanwijzigingsprocedure in combinatie met de realisatie van een gymzaal.

· Voor 29 januari, daags na de besluitvorming in de raadsvergadering m.b.t. het bestemmingsplan Dennenheuvel, is een vervolgbespreking belegd.