Bescherm het Westelijk Tuinbouwgebied

Het Westelijk Tuinbouwgebied is een groene buffer tussen Haarlem en Bloemendaal. Wij vinden het een mooi gebied en willen het graag groen houden. Maar het gebied staat onder druk. Bloemendaal zit samen met Haarlem in de Gemeenschappelijke Regeling Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland. In de commissie grondgebied van 12 april stond het Jaarplan Mobiliteit op de agenda. Wij verwijzen u voor de stukken naar onderdeel 9 van de agenda: https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Vergaderingen/Commissie-Grondgebied/2016/12-april/20:00

In dat jaarplan wordt ook gesproken over een studie naar een verbindingsweg tussen de Randweg (Haarlem) en de Zeeweg (Bloemendaal). Een verbindingsweg die door dat gebied gaat vinden wij absoluut niet gewenst. Wij zijn daar fel op tegen. Het doen van een studie is wat ons betreft ook zonde van het geld, want de gemeenteraad in Haarlem heeft een motie aangenomen waarin staat dat er geen weg mag komen door het Westelijk Tuinbouwgebied. Voor deze studie wordt EUR 50.000 gereserveerd.

Hier publiceren wij twee artikelen uit het Haarlems Dagblad. Het eerste artikel gaat over het onderzoek dat in het Jaarplan genoemd wordt. Het tweede artikel gaat over de druk die op het gebied wordt uitgeoefend.

Westelijk Tuinbouwgebied 1

Wij hebben samen met Liberaal Bloemendaal een motie ingediend die in de raad van 20 april besproken zal worden en wij hopen natuurlijk op brede steun. Dus wat ons betreft: geen verbindingsweg door het Westelijk Tuinbouwgebied en ook geen studie.

Vooral de verbetering van bus- en treinverbindingen naar het strand verdienen prioriteit zegt Milieudefensie afdeling Haarlem. Het faciliteren van het autoverkeer richting het strand vinden wij de verkeerde reflex. De motie die wij samen met Liberaal Bloemendaal indienen vindt u bij de stukken op de agenda van de raad van 20 april as.

20160405-REGIO-HAA-HAA004—HDC-1-182912_155163154¬†over het gebied en het risico dat het langzaamaan dichtslibt. Dat gaat zeker gebeuren als er een weg doorheen wordt aangelegd. Een tunnel is geen haalbare kaart. Dat kost heel veel geld dat er niet is.

en de motie: 20160420 Motie HvB en LB Ontwerp Jaarrekening 2015 en Jaarplan 2017 Mobiliteitsfonds 2016014263