Bennebroekse Amateur Tuinders Vereniging

Hoe is het afgelopen met de motie die wij indienden voor de Bennebroekse Amateurs Tuinders Vereniging (BATV)? Wethouder Botter heeft verklaard bereid te zijn met het bestuur van de BATV om de tafel te gaan zitten. Wij hopen dat het probleem deze zomer wordt opgelost, en daar ziet het wel naar uit. Een goede benadering van het probleem dus van deze wethouder en daar zijn wij blij mee. Daarom hebben wij onze motie ingetrokken. Binnenkort zullen wij op deze site meer aandacht gaan besteden aan de BATV. Tuinieren in verenigingsverband is tenslotte ook een vorm van burgerparticipatie en wij vinden het erg belangrijk dat de gemeente daar positief mee omgaat en dan niet meteen begint over een huurverhoging. Iets terugdoen voor de mensen, dat moet ook een keer kunnen, zeker als de vereniging veel huur betaalt en dat al gedurende 30 jaar. Wilt u meer weten over BATV? Kijkt u dan ook eens op de website: http://www.batv.nl/index.php

BATV-2

Voor de behandeling van de motie, verwijzen wij naar de link: https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Vergaderingen/Raad/2015/28-mei/20:00

Zie agendapunt 14.

 

nb: foto’s zijn afkomstig van BATV