Bennebroekerlaan vernieuwd

De Bennebroekerlaan wordt opgeknapt. Het komt er min of meer uit te zien als de Meerweg die in het verlengde van de laan ligt. De bedoeling is dat het veiliger wordt en dat het verkeer langzamer gaat rijden. Wij zijn over het geheel genomen behoorlijk tevreden met het plan, al houden we bedenkingen tegen de verhoogde parkeervakken. Er blijven natuurlijk altijd enkele kritische kanttekeningen, maar we zijn er toch van overtuigd dat het plan een enorme verbetering zal betekenen voor het doorgaand verkeer. Hoe het er vroeger uitzag, zonder al het gemotoriseerde verkeer ziet u hier op deze oude foto. Zo te zien een smalle zandweg met hoge bomen en links de Bennebroekervaart. Smal is het dus altijd gebleven.

Op grond van de inspreektekst van een inwoner uit Bennebroek kwamen GroenLinks en PvdA met een motie om ter hoogte van de Duinlaan/ Van Lieroppark een extra oversteekplaats te maken voor voetgangers en fietsers in combinatie met een verlengd verkeersplateau zoals dat nu ook te zien is aan de andere kant van de Rijksstraatweg, nl op de Zwarteweg. Het doel was ook om de snelheid nog iets meer af te remmen. Het ging in wezen meer om een visuele drempel waardoor automobilisten zich bewust worden van de versmalling in het wegprofiel ter hoogte van de garage Engel te Bennebroekerlaan 5a. Juist vanwege het feit dat de weg op dat punt vrij plotseling een stuk smaller wordt, is het extra belangrijk maatregelen te treffen om de verkeersveiligheid te vergroten en een plateau gecombineerd met oversteekmogelijkheid voor o.a. scholieren, zou een prima oplossing kunnen zijn.

Hart voor Bloemendaal heeft voordat deze motie werd ingediend in de raadsvergadering van donderdag 11 maart in de buurt geflyerd. Niet iedereen stelt het op prijs een flyer in de brievenbus te krijgen en gezien het aantal stickers dat wij aantroffen, hebben we lang niet iedereen kunnen bereiken. Toch hebben we een enorme respons ontvangen op de flyers waarin we de bewoners naar hun mening vroegen. De tekst luidde als volgt:

Geachte bewoners,

Op donderdag 11 maart zal de gemeenteraad een besluit nemen over de herinrichting van de Bennebroekerlaan. Daarover willen wij u een vraag stellen.

Bent u van mening dat ter hoogte van het Van Lieroppark en de Duinlaan :

  • Een oversteekmogelijkheid moet worden gemaakt voor fietsers en voetgangers
  • In combinatie met een verhoogd plateau in het wegdek?

Graag horen we van u. Belt of mailt u ons.

Hart voor Bloemendaal, Fractievoorzitter Marielys Roos

Van de respondenten was afgerond 100% voor de extra oversteekmogelijkheid en 90% voor het lage plateau. En dus hebben we de motie mede ingediend. De wethouder was zelf echter negatief over de motie en toen het in stemming werd gebracht in de raad viel de uitslag helaas negatief uit voor de buurt. De tegenstemmers:

VVD (vijf stemmen)

CDA (drie stemmen)

D66 (drie stemmen)

VDB (lokale partij, één stem)

Zelfstandig Bloemendaal (lokale partij, één stem)

De overige partijen stemden wel voor, maar dat leverde slechts 6 stemmen op van de 19 stemmen. Jammer, maar dit is de uitslag en daar zullen we het mee moeten doen. Nogmaals dank voor uw reacties. Mocht u meer willen weten, mailt u ons dan. Wij zullen u graag te woord staan. Hieronder een artikel uit het Haarlems Dagblad van zaterdag 13 maart jl hierover.