Behoud weidegebied Vogelenzang-Aerdenhout

De provincie heeft plannen om gronden te verkrijgen in het weidegebied dat ligt tussen Aerdenhout en Vogelenzang. Het doel is van die weidegronden natuur te maken. Wij schreven hier al eerder over op de website en zijn tegen deze plannen. De weidegronden maken wat ons betreft deel uit van eeuwenoud cultuurhistorisch erfgoed. Zie ons filmpje over de spandoeken die momenteel op diverse plaatsen in Vogelenzang over de petitie voor behoud van de weidegronden:

Tekent u de petitie ook? Klik dan op de volgende link: Petitie behoud weidelandschap Vogelenzang-Aerdenhout

De provincie wil het land ‘onder water zetten’. De redenen die de provincie noemt zijn:

a) de provincie wil 258 hectare nieuwe natuur maken

b) de provincie vindt dat er te veel stikstof is en dat moet minder

c) en de provincie wil afspraken maken met terreinbeheerders

In een filmpje wordt uitgelegd dat het de provincie met deze drie doelen probeert de biodiversiteit te verbeteren. En daarnaast is het de provincie te doen om de klimaatverandering een halt toe te roepen en de gevolgen van de zeespiegel die stijgt te mitigeren. Hoe gaat de provincie dit doen? Door gebieden in eigendom te verwerven oa en die gebieden vervolgens te ‘vernatten’.

Wij denken dat achter deze plannen ook een ander belangrijk motief schuilgaat en dat is dat grootschalige woningbouwplannen en verstedelijking en de CO2-effecten daarvan moeten worden gecompenseerd door meer natuur te creeeren. Of maw: door weidegebied om te vormen naar drassig gebied wordt woningbouw op grote schaal in dit deel van Nederland mogelijk gemaakt. Op de website van de provincie lezen we verder: Dit voorjaar spreken partijen en de provincie verder over de stikstofaanpak. Wat kan elke sector bijdragen aan het verminderen van de uitstoot? Met natuurbeheerders, gemeenten en lokale belanghebbenden maakt de provincie afspraken over uitvoering van herstelmaatregelen in de natuurgebieden.

Uit deze passage leiden wij af dat de gemeente Bloemendaal zich door de provincie NH op sleeptouw laat nemen. Dat wethouder Wijkhuisen en burgemeester Roest ons hiervan niet op de hoogte hebben gebracht vinden zij onacceptabel en zeer teleurstellend. Desgevraagd liet wethouder Wijkhuisen onlangs weten dat de provincie aan zet is en dat de gemeente Bloemendaal hierover niets te zeggen heeft. Daar zijn wij het zeer zeker niet mee eens. Het betreft immers Bloemendaals grondgebied. Wij vinden de plannen veel te vergaand en zijn van mening dat het college van Bloemendaal zich fel uit moet spreken tegen het voornemen van de provincie. Bovendien zijn wij van mening dat onteigening van boeren en ondernemers niet aan de orde is. Als eigenaren vrijwillig willen meewerken, dan is het een ander verhaal. Maar geen overvalmethode door onteigeningsprocedures. Voor meer informatie van de kant van de provincie zie:

Provincie praat met grondeigenaren

en:

Natuurversterking Zuid-Kennemerland

Een filmpje van de provincie NH over gebiedsaanpak Zuid-Kennemerland: