Bandopname Presidium 26 nov over geheimhouding

Op 26 november jl vergaderden de fractievoorzitters en de burgemeester, het Presidium. Uit de bandopname die wij in ons bezit hebben, wordt gesproken over de procedure die gevolgd moet worden om stukken geheim te houden. Fractievoorzitter Marielys Roos van Hart voor Bloemendaal maakt ernstig bezwaar tegen het stuk dat hierover is opgesteld. Zij vindt dat het juridisch onjuist is. Bovendien kaart zij heel concreet de kwestie aan die gaat over de stukken mbt de zgn intimidaties en bedreigingen van twee inwoners. De burgemeester wil het niet over deze casus hebben, maar hij geeft op diverse momenten wel aan dat hiervoor niet de juiste route is gevolgd. Raadslid Westphal van D66 zegt dat de persoonlijke levenssfeer niet in het geding is als die persoon heeft ingestemd met openbaarmaking. Dat is ook precies wat hier is gebeurd. Verder wordt nog eens heel duidelijk bevestigd en niet ontkend dat de stukken die op 8 september ter inzage lagen, openbaar waren. Uit de bandopname komt duidelijk naar voren dat Roos ernstige bezwaren heeft en zich op het standpunt stelt dat wat hier gebeurd is in de ‘casus’, zoals de burgemeester dat verwoordt, absoluut niet kan.