Author Archives:

Hoe is het afgelopen met de bushalte?

Wij dienden een motie in omdat we niet overtuigd zijn van het nut en de noodzaak van het verplaatsen van de bushalte op de Rijksstraatweg. Hoewel we vinden dat er een oplossing moet komen voor het stallen van fietsen die nu in de haag geduwd worden van de tandartsenpraktijk op de hoek met de Bennebroekerlaan, is het verplaatsen van de ...

Read More »

Zo dus!

Verkiezingen 2021. Hoe moeten we de uitslag interpreteren? We hebben de stemmen die in Bloemendaal zijn uitgebracht vergeleken met de landelijke stemmen. En vertaald naar de 19 raadszetels in de gemeente. Bovendien hebben we de uitslag vergeleken met die van de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Over precies een jaar zijn er namelijk weer gemeenteraadsverkiezingen. Natuurlijk kunnen we de resultaten niet 1 ...

Read More »

Bennebroekerlaan vernieuwd

De Bennebroekerlaan wordt opgeknapt. Het komt er min of meer uit te zien als de Meerweg die in het verlengde van de laan ligt. De bedoeling is dat het veiliger wordt en dat het verkeer langzamer gaat rijden. Wij zijn over het geheel genomen behoorlijk tevreden met het plan, al houden we bedenkingen tegen de verhoogde parkeervakken. Er blijven natuurlijk ...

Read More »

Particuliere jacht wordt beschermd

Wij dienden een motie in om de bebouwde komgrens te verleggen in het noorden van Bloemendaal. Daar doet zich de wonderlijke situatie voor dat een deel van de gemeente als het ware buiten de gemeente wordt geplaatst omdat het niet binnen de bebouwde kom zou liggen. Dus: wel in de gemeente, maar niet in de bebouwde kom. Daarmee wordt de ...

Read More »

Jacht nabij een school?

‘Een schiettent in het bos waar je op wilde dieren kan schieten. In onderstaand filmpje reageren mensen vol ongeloof en lopen ze hoofdschuddend door. Ze kunnen niet begrijpen dat je dieren voor de lol dood zou willen schieten. Maar het mag gewoon in Nederland: jagen voor het plezier! Weliswaar met een jagersbrevet op zak, maar vervolgens hoef je geen goede reden ...

Read More »

Een motie over de verplaatsing van de bushalte in Bennebroek

Op donderdag 11 maart as vergadert de gemeenteraad. De verplaatsing van de bushalte van de Bennebroekerlaan naar de Rijksstraatweg ter hoogte van de Linnaeushof wordt niet aan de gemeenteraad voorgelegd ter goedkeuring. Het college heeft het besluit immers zelf al genomen. En daarmee lijkt de kogel door de kerk. Echter, het besluit raakt veel inwoners van Bennebroek en Vogelenzang en ...

Read More »

En wat is uw mening? Over geld en andere zaken

Bushalte Rijksstraatweg: de bushalte op de hoek van de Rijksstraatweg- Bennebroekerlaan komt te vervallen. In plaats daarvan komt er een nieuwe bushalte ter hoogte van de Linnaeushof ongeveer 175 meter ten noorden van de huidige halte. Daar is meer ruimte, de halte voldoet aan de geldende normen en is straks ook toegankelijk voor minder validen. Veel voordelen dus. Er is ...

Read More »

‘Hulp bieden die bij een kind past’. Over de miljarden die omgaan in jeugdhulp

Jeugdhulp is het zorgenkind van veel gemeenten. Sinds de decentralisatie in 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdhulp maar de financiering hiervan blijkt onbeheersbaar. De gemeenten in Zuid-Kennemerland hebben daarom besloten voortaan alleen nog maar zaken te doen met maximaal drie consortia i.p.v. de bijna 200 zorgaanbieders nu. Dat lijkt op het eerste gezicht logisch. Het zal eenvoudiger zijn om met ...

Read More »

Gemeentelijke ombudsman of vrouw

Inwoners zijn betrokken bij hun eigen leefomgeving. Zodra sprake is van grote veranderingen, zoals de komst van een windmolenpark of de aanleg van een snelweg, zullen burgers van zich laten horen. Maar ook bij andere opgaven vinden inwoners de weg naar het gemeentebestuur. Wij vinden het belangrijk om de inbreng van burgers mee te nemen in de besluitvorming. Dat heet ...

Read More »

Sleetje glijden in Bloemendaal?

Op het moment dat we dit schrijven is er nog geen vlokje sneeuw gevallen, maar het vooruitzicht is dat er morgen een dik pak sneeuw gaat vallen in Bloemendaal. En wat is er leuker voor kinderen om heerlijk te kunnen sleeën? Hup, haal die sleetjes maar van de vliering, want die hebben daar de afgelopen jaren staan roesten. En ja, ...

Read More »