Author Archives:

Behoud en bescherming van bomen in Bloemendaal

Op 3 juni 2021 wordt de nieuwe APV vastgesteld. Onze partij dient een amendement in omdat het bomenbeleid wordt geschrapt en als gevolg daarvan verdwijnen enkele belangrijke bepalingen uit de APV. Hart voor Bloemendaal zal de verkiezingen van 2022 ingaan als partij die streeft naar behoud van het groene karakter van Bloemendaal, behoud van de natuur en bescherming van de ...

Read More »

Waar komen de windturbines?

Op 18 mei as staat een zeer belangrijk onderwerp op de agenda van de commissie, nl de Regionale Energie Strategie, ofwel de RES 1.0. Het besluit dat aan de raad wordt voorgelegd luidt als volgt: Besluit: In te stemmen met de RES 1.0 NHZ als resultaat uit het regionale proces. Met als belangrijkste punten: a) De ambitie van de regio ...

Read More »

Elswout is geen pretpark

Tekent u ook de petitie die Stichting Bescherming Erfgoed Zuid-Kennemerland (SBEZK) is gestart om de natuur en de rust op het kwetsbare landgoed Elswout te beschermen? De gemeente heeft op 10 februari jl bekend gemaakt positief te staan tegenover een grootschalig project op Elswout. In de zomer 2023 worden 40 avonden georganiseerd tbv het muziekfestival Borski. Een enorm evenement met ...

Read More »

Peiling over herinrichting Leidsevaart-Bekslaan

Binnenkort neemt de gemeenteraad een besluit over de herinrichting van het kruispunt Leidsevaart/Bekslaan op de grens van Bennebroek en Vogelenzang. Voor het ontwerp ziet u: ontwerp herinrichting fietsknelpunt Leidsevaart en Bekslaan De fietsersbond heeft er bij de gemeente al jaren op aangedrongen het kruispunt veiliger te maken voor fietsers. Maar dat is natuurlijk niet het enige aspect waarmee rekening moet ...

Read More »

Een woord van dank

Wij willen namens onze fractievoorzitter Marielys Roos, iedereen danken voor de vele hartverwarmende reacties naar aanleiding van het proces de afgelopen week, zoals bijv. hierna: ‘Dank voor het baanbrekend werk wat je voor ons doet om de leden van het verenigde misdadigers gilde, naar achter het schavot te brengen. Met diep respect en wellicht ten overvloede, houd vol ….maar denk ...

Read More »

Het laatste woord

Vandaag was de laatste zittingsdag in hoger beroep in de strafzaak van onze fractievoorzitter Marielys Roos. Het vonnis volgt op 1 juni as. Hieronder publiceren wij haar laatste woord. Ik ben onschuldig. Dat is wat ik in volle overtuiging hier voor u verklaar. Zo was het, zo is het en zo blijft het. Wat kan ik nog toevoegen na al ...

Read More »

Kap van naaldbomen wegens brandgevaar

19 april 2021: Met grote ongerustheid hebben wij kennisgenomen van de bevestiging van burgemeester Elbert Roest in november 2020. Hij liet weten dat hij had gesproken met bewoners van de Hoge Duin en Daalseweg over het kappen van naaldbomen in het zgn. Gaaienbos achter hun woningen. Dat bos ligt in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland en is beschermd natuurgebied. Onze fractie ...

Read More »

Motie: #stopbiomassaverbranding

Op 15 april as dienen wij een motie in tegen biomassaverbranding. Overal in ons land zie je de kaalkap in bossen. Het biedt een trieste aanblik. Ook in Bloemendaal wordt flink gekapt. Onlangs nog zijn alle gezonde bomen rond een speelterreintje bij Blekersveld gekapt. ‘Alleen al tijdens Rutte III werd ruim 14 miljard euro aan stimuleringsgelden in deze zogenaamde duurzame ...

Read More »