Author Archives: hartvoorbloemendaal

Blekersveld ontspoord

Naar aanleiding van alle commotie en de door de wethouder aangekondigde snoeiwerkzaamheden, vroegen wij de raad om ons te steunen voor het bijeenroepen van een extra raadsvergadering op maandag 19 oktober jl om 10.00 uur. Ivm de Corona maatregelen was ons voorstel de vergadering digitaal te laten plaatsvinden. Voor het bijeenroepen van een zgn spoedraad zijn 4 van de 19 ...

Read More »

#Bloemendaalisvanons

Bloemendaal is van ons? Wat is dat nu voor gekkigheid. Bloemendaal is van en voor alle inwoners. Waarom komen we hier dan mee? Dat gaan we uitleggen. Sinds D66 het verkiezingsprogramma de ether in heeft geslingerd zijn we benauwd. Daar staat nl expliciet in dat gemeenten met problemen opgeheven moeten worden en dat D66 streeft naar stadsregio’s. Help. De gedachte ...

Read More »

Over Caprera, Vitaal Vogelenzang en andere politieke zaken

Begin september was het reces voorbij en moesten we ons weer storten op de vergadercyclus. Wat is er allemaal gebeurd? We blikken terug op de afgelopen maand en vertellen u over de belangrijkste door ons ingenomen politieke standpunten. Hart voor Bloemendaal stemde niet in, zie hierna. Over de Regionale Energie Strategie heeft u al kunnen lezen in ons bericht op ...

Read More »

Overal windmolens en zonnepanelen, de Regionale Energie Strategie (RES)

De concept Regionale Energie Strategie (#RES) werd afgelopen dinsdag 8 september 2020 besproken in de gemeenteraad. Terwijl de grote landelijke partijen hun goedkeuring uitspraken en merendeels tevreden waren over de RES, verzetten wij ons hevig tegen de plannen om de regio vol te zetten met windmolens, zonnepanelen en gebruik te maken van biomassa. Wij menen dat sprake is van een ...

Read More »

Blekersveld en de leugens van de wethouder

Het college is vast van plan op Blekersveld in Overveen voor het einde van 2020 zo’n 30 tijdelijke woningen te plaatsen i.v.m. de huisvesting van statushouders. Dit zonder inspraak van omwonenden. D.w.z.: inspraak is in dit project min of meer gedegradeerd tot aanhoren. Een echt participatietraject zoals dat bij alle andere projecten gebruikelijk is, zal niet plaatsvinden omdat het plan ...

Read More »

Motie generaal pardon Corona-boetes

Naar aanleiding van het trouwfeest van Minister Ferd Grapperhaus in Bloemendaal, hebben wij een motie voorbereid. De Corona-boetes moeten van tafel. Een generaal pardon voor alle boetes die zijn opgelegd omdat de anderhalve meter afstandsregel niet is nageleefd. De Minister houdt zich zelf niet aan de afstandsregel en plaatst zich door zijn gedrag boven de wet. De strafbeschikkingen dienen ook ...

Read More »

Op last van…

Wie vanuit Bennebroek of Vogelenzang met een auto volgeladen naar de milieustraat in Heemstede rijdt deze dagen, wordt vlak bij de ingang op keiharde wijze geconfronteerd met zijn kansloze missie door drie grote knalgeel fluorescerende borden. ‘OP LAST VAN DE GEMEENTE BLOEMENDAAL IS DE MILIEUSTRAAT GESLOTEN VOOR INWONERS VAN BLOEMENDAAL (OOK BENNEBROEK/VOGELENZANG) WWW.BLOEMENDAAL.NL Inwoners Bloemendaal alleen op afspraak in Overveen ...

Read More »

‘Hand- en spandiensten’

Bloemendaal werkt met diverse gemeenten samen in een ‘Gemeenschappelijke Regeling’ (GR): Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland. Elk jaar volgt een bijdrage van Bloemendaal aan dat spaarfonds. De bijdrage is €161.000. Tot nu toe heeft Bloemendaal zo’n kleine €1.000.000 aan uitgegeven. Het geld wordt beheerd door de gemeente Haarlem. Het meeste geld gaat op aan onderzoeksrapporten die vervolgens in een la eindigen. Bloemendaal zelf ...

Read More »

De krant over opheffing Bloemendaal

Terwijl diverse ingrijpende voorstellen op het bord van de gemeenteraad liggen, zoals het wegbezuinigen van de muziekschool en het snijden in onderhoud openbaar groen, het uitkleden van de bibliotheek, het sluiten van het serviceloket in Bennebroek enz., maken sommige partijen zich druk over heel andere zaken. De oproep in de krant van GroenLinks en PvdA om de gemeente Bloemendaal maar ...

Read More »

Wat heeft het losgemaakt? De burgemeester over ‘Het Complot van Bloemendaal’

Wat heeft het losgemaakt? De uitzending ‘Het Complot van Bloemendaal’? De discussie over netwerkcorruptie, de macht van de VVD en GroenLinks in deze gemeente, de mores in de gemeentepolitiek, de behandeling van twee eigenaren van een landgoed, de strafvervolging van raadslid Marielys Roos, barstte los op Twitter na afloop van de uitzending. NB: voor wie de aflevering niet heeft gezien ...

Read More »