Author Archives:

Bestemmingsplan Dennenheuvel 2020

Het bestemmingsplan Dennenheuvel Het bestemmingsplan Dennenheuvel Bloemendaal-Noord is besproken in de commissie Grondgebied van 14 januari jl. Het plan moet worden vastgesteld in de eerstvolgende raadsvergadering eind januari 2021. Hoewel wij niet tegen het bouwplan op het terrein van het voormalige klooster zijn, zullen we toch niet voor het plan stemmen. De belangrijkste redenen: We zijn er niet van overtuigd ...

Read More »

Het jaar 2020

Voor iedereen was 2020 een ongewoon jaar. Het Corona-virus heeft diepe sporen achtergelaten in de samenleving. En ondanks alle tegenslagen hebben mensen toch de kans gezien door te gaan met het dagelijks leven. De manier waarop de bevolking zich door het afgelopen jaar heen heeft geslagen vinden wij meer dan bewonderenswaardig. Ja, natuurlijk zijn er ook gebeurtenissen geweest die minder ...

Read More »

Containerwoningen in Bloemendaal

Containerwoningen. Toen wij dat woord gebruikten in de raadsvergadering van 17 december, ontlokte dat veel verontwaardigde reacties. Andre Burger van het CDA vroeg zich af wat wij precies bedoelden en de wethouder Susanne de Roy van Zuidewijn-Rive zat ons hoofdschuddend aan te kijken om vervolgens te ontkennen dat er op Blekersveld en op het terrein aan de Westelijke Randweg 1 ...

Read More »

Topsalaris bij de overheid

Dit nieuwsbericht gaat over topsalarissen voor mensen die werken voor de overheid. We zijn ‘not amused’ over het topsalaris van de nieuw ingehuurde interim-gemeentesecretaris Jan Willem Kradolfer. Eerlijk gezegd vinden we de beloning maatschappelijk en financieel gezien totaal onacceptabel. Onlangs is gemeentesecretaris Wilma Atsma vertrokken uit Bloemendaal. En intussen is daar Jan Willem Kradolfer (VVD) aangetreden als interim gemeentesecretaris. De ...

Read More »

Geheime facturen

Wethouder Heijink heeft aan de raad extra geld gevraagd voor de externe accountantscontrole. Het gaat over afgerond €50.000. Dit staat op de agenda van de raad as donderdag, 17 december. Onze fractievoorzitter Marielys Roos wil graag de facturen van de accountant zien maar het college vindt dat niet goed. Eerst moeten de facturen geheim worden verklaard voor Roos. Dat is ...

Read More »

Bos blijft bos

#Natuurbehoud. Daar gaat dit nieuwste bericht over. Er zijn veel belangrijke kwesties waar onze partij zich voor in wil zetten. Het beschermen van de natuur is één van onze speerpunten maar zeker niet het enige. Wat ons bijzonder zwaar op de maag ligt en wat wij eigenlijk onverdraaglijk vinden is het grootschalig kappen van #bomen in ons land. Overal waar ...

Read More »

Asociaal: bouwplannen, geheimen en NOREPLY

Plan 1828: Over het plan van ontwikkelaar Wibaut om 109 woningen te bouwen langs de Westelijke Randweg (WR1) voor jongeren tussen de 18 en 28 jaar is veel te doen in de gemeente Bloemendaal. Op 17 december as wordt hierover in de gemeenteraad gestemd. Dan weten we dus wat de uitslag is. Gaat het door of gaat het niet door? ...

Read More »

HELP!

Ik ben sinds 2014 raadslid maar ik kan niet zeggen dat de behandeling van inwoners door de gemeenteraad en het college er in de afgelopen jaren in positieve zin op vooruit is gegaan. Inwoners worden met argwaan bekeken. Enkele jaren geleden werd het inspreekrecht van inwoners afgeschaft. Dat werd verkocht als een vooruitgang: er kwamen beeldvormende avonden. Tijdens zulke avonden ...

Read More »

Dit is schrikken!

De opvang van statushouders op #Blekersveld gaat de gemeente ongelooflijk veel geld kosten. Vandaag maakt het college bekend dat de sanering van de grond EUR 450.000 kost en dat er nog eens EUR 200.000 wordt uitgegeven voor de voorbereiding van het plan. Dit bedrag wordt ten laste gebracht van de reserve voor sociale woningbouw. We spreken dus over EUR 650.000 ...

Read More »