Antwoord op vragen verkeerstellingen

De antwoorden op de door ons gestelde vragen over de verkeerstellingen Meerweg/Bennebroekerlaan/Binnenweg zijn binnen. Wij hadden het vermoeden dat deze tellingen werden uitgevoerd om het VENOM verkeersmodel te voeden, welk model gebruikt wordt om de verkeerseffecten van de Duinpolderweg door te rekenen. De gemeente ontkent dit. Het is wel apart dat de gemeente uitzoekt of het vrachtwagenverbod werkt, terwijl er voor de Bennebroekerlaan en Meerweg helemaal geen vrachtwagenverbod geldt. Voor handhaving wordt verwezen naar de politie. Dat was al bekend, maar het antwoord op onze vraag is hiermee niet gegeven. Want als er geklaagd wordt over vrachtwagens (het blijkt nu om zo’n 12 klachten te gaan in 5 jaar tijd), waarom wordt er dan niet gehandhaafd. De realiteit is dat er a) geen handhaving mogelijk is ivm het ontbreken van een verbod en b) er bij 6 geregistreerde klachten bar weinig te handhaven valt in 5 jaar tijd. Wij krijgen de uitslag van de tellingen nog. Die uitslag zal niet representatief zijn, omdat er in een verkeerde periode gemeten is, hetgeen de gemeente overigens weer ontkent. Rest de vraag: waarom is er eigenlijk geteld? Hier vindt u de complete antwoorden terug: Duinpolderwegantwoordenokt2014