Als alles tegenzit

De omwonenden rond het bouwplan Bijduinhof zijn in onze ogen ernstig gedupeerd doordat het plan veel hoger uitvalt dan de bedoeling was. In het gebied geldt geen stelsel van aanlegvergunningen. Dat betekent dat grond mag worden aangebracht zonder vergunning. Het bouwplan wordt gerealiseerd achter de Bloemendaalseweg, waar vroeger de Van Wijk garage was (zie foto) hierbij. Onder de woningen zou een parkeergarage komen. U leest het goed: ondergronds. Nu blijkt dat de garage toch niet echt helemaal onder de grond komt, zoals was beloofd of gepland, maar deels daarboven en dat heeft te maken met de grondwaterstand. Het is op zich mogelijk een garage te bouwen die wel helemaal onder de grond ligt, maar dan moet de aannemer aan de slag met een speciale betonnen bak en maatregelen treffen om het water weg te pompen. Zo hebben wij ons laten vertellen. Een dure grap. Maar ja, dat is het risico van het vak denken wij. En bovendien: voordat een bouwer aan de slag gaat, wordt er eerst gepeild. Waar zit het water en hoe diep. Lijkt ons logisch. Hoe dan ook: het plan valt hoger uit. Dat is vervelend voor de mensen aan de Bloemendaalseweg. Het zijn prachtige statige herenhuizen daar, maar wat we ons realiseren is dat de tuinen niet erg groot zijn. Het zijn stadstuinen. Dat betekent dat elke meter hoger een enorme impact heeft op de bezonning in de achtertuinen daar. Een probleem dus. Maar daar blijft het niet bij. De tuinen van de nieuw te bouwen huizen worden opeens ook hoger. Omdat er grond is aangebracht, wat weer te maken heeft met de garage die omhoog komt. Maw: hogere bebouwing, groter volume achter de huizen en hogere tuinen waardoor de privacy wordt aangetast en de Bloemendaalseweg een soort afvoerputje wordt bij hevige regenval. Aan de andere kant van het bouwplan wordt de nieuwbouwwijk Vijverpark gerealiseerd. Dat ligt behoorlijk veel dieper dan Bijduinhof. Het gebied is geaccidenteerd. Helaas gaat ook aan de kant van Vijverpark van alles en nog wat mis. Want in plaats van een talud worden omwonenden geconfronteerd met hoge muren die opgetrokken worden rondom Bijduinhof. Dat ziet er lelijk uit. Logisch dat de mensen daar ook niet vrolijk worden van al dat steen. En alsof dat niet allemaal al erg genoeg is, wordt er ook nog het een en ander gewijzigd aan het bouwplan Bijduinhof. Balkons, andere kapellen etc. Het is dus al met al een enorm gedoe daar nog los van de schade aan de huizen door trillingen. Wat hebben omwonenden gedaan: ze hebben het college bij herhaling gevraagd de vergunning te handhaven en te zorgen dat de bouwer zich daaraan houdt. Plus natuurlijk het bestemmingsplan. Want in ieder geval mag de bouwer daar niet buiten komen. Maar het college gaf niet thuis. Ten einde raad zijn de omwonenden gaan procederen. De voorzieningenrechter gaf ze helaas geen gelijk. Onlangs hebben de omwonenden ook geen gelijk gekregen van de bezwaarschriftencommissie. Wij vinden het onbegrijpelijk. Maar het is wel de bittere realiteit. Wij vroegen de wethouder wat hij nu ging doen. Al maanden roept hij dat hij omwonenden en bouwer bij elkaar roept, maar daar komt niet echt wat van terecht. En ook dit keer horen wij geluiden van diverse kanten dat de wethouder het verhaal niet eerlijk vertelt. U begrijpt het: wij vinden het niet netjes dat omwonenden iedere keer maar weer van het kastje naar de muur gestuurd worden. En natuurlijk begrijpen wij dat het voor de kopers van de woningen in Bijduinhof ook geen pretje is. Want deze kopers zijn ook de klos. Het bouwplan heeft vertraging opgelopen. Maar eerlijk gezegd vinden wij dat er best wat meer begrip mag zijn voor de omwonenden die verdorie hun leefgenot aangetast zien worden door een bouwplan dat als een soort pukkel boven hun woningen verrijst. Water bij de wijn? Een beetje toegeven en inschikken? Wij denken dat er al lang een oplossing gevonden had kunnen worden. Maar zover is het nog niet. Laten we het erop houden dat het een treurige toestand is daar. Hieronder ziet u de vragen die fractievoorzitter Roos stelde afgelopen week. Overigens de zoveelste in een lange reeks vragen. Maar de antwoorden zijn vaag of zelfs ronduit onduidelijk.  Datum: 11 mei 2017.

Geacht college

  1. Nav de brief van de heer De Lange en mijn vragen tijdens de commissievergadering grondzaken, meende ik begrepen te hebben dat de wethouder met alle betrokkenen om de tafel zou gaan zitten. De wethouder had dat ook zo verklaard maar nu begrijp ik uit de brief dat dit niet het geval is. Wat is het plan van het college? Wel of geen overleg? Indien wel, wat is de insteek van dat overleg?
  2. Ten tweede: als er opnieuw een gang naar de rechter wordt gemaakt, dan wil ik graag weten wat u gaat doen om dat te voorkomen. Is het niet mogelijk om een compromis te bereiken, als je daarvan al zou kunnen spreken? Waarom ligt de bal eenzijdig in de hoek van de omwonenden?
  3. Ten derde: het gaat hier ook over de uitleg van een bestemmingsplan. Dat is een plan dat de raad heeft vastgesteld. Ik zou u willen vragen een technische bijeenkomst te organiseren waarin wij als raad uitleg krijgen wat er nu allemaal mis is gegaan. Zodat we er tenminste van kunnen leren voor een volgende keer. Ik hoor spreken over: een inrichtingsplan, een talud, een muur, een hoogteverschil, aanpassingen in het plan zonder vergunning, ophogen van grond, balkons die er bij komen, het peil, wel of geen schuttingen, afwatering, Rijnland. Het is te veel om op te noemen. Als raad zijn wij mede verantwoordelijk voor de hele gang van zaken. Dit is geen kwestie meer van dagelijks bestuur maar van een beleid. En dat beleid is hopeloos in de knoop geraakt. Kunt u een dergelijke bijeenkomst organiseren?
  4. Als er geprocedeerd wordt: de advocaat die dit gaat doen stemt alles met de gemeente af. Maar wie heeft het mandaat voor het voeren van de procedure? Kunt u laten zien waar staat dat dit aan het college is gemandateerd?

Ik vind een procedure altijd een zwaktebod van het gemeentebestuur. Dat inwoners gedwonen worden naar de rechter te gaan is voor mij hetzelfde als het over de schutting gooien van een probleem. Dat zouden we niet moeten willen. Ik zou daarom aan u willen vragen met de bouwer en de omwonenden in gesprek te gaan en alle problemen te inventariseren en te zien of er niet iets aan gedaan kan worden om de problemen op te lossen op zo’n manier dat het weer leefbaar wordt.

 

Graag hoor ik van u,

 

Mvrgr,

Marielys Roos

Hart voor Bloemendaal