‘Alles is hier geheim’

Lokale politiek is een schimmig spel. En in Bloemendaal lijkt het wel zo onderhand wel op een waar slagveld. Marielys Roos schreef een openhartig en onthullend boek over haar vier jaar raadslidmaatschap in deze gemeente. Titel: ‘Alles is hier geheim’. Zie ook het Haarlems Dagblad hierover: marielys roos

,, De gevestigde orde is in het schuttersputje gekropen,’ zegt Roos. Zij schrijft over het gebrek aan integriteit, de dealtjes achter de schermen, de willekeur en misbruik van macht door de lokale overheid. Roos schreef een persoonlijk verhaal maar wel met een boodschap voor heel Nederland, voor alle burgers, politici en ambtenaren. Want het gemeentebestuur is aan herziening toe. Steeds meer taken komen op de gemeente af, maar als het aankomt op rechtsbescherming van burgers, op openbare besluitvorming, op transparant handelen, dan moet er nog veel gebeuren. Wie ziet toe op goed bestuur? Als controle onmogelijk wordt gemaakt omdat overal het stempel ‘vertrouwelijk’ wordt gedrukt en daarbij ook meteen wordt gedreigd met strafvervolging, dan is democratie een farce. Het begrip ‘vertrouwelijk’ is niet van toepassing op raadsleden. Het is niet de bedoeling dat het college de Gemeentewet omzeilt en de Wet openbaarheid van bestuur aan de laars lapt. Maar het gebeurt. En raadsleden worden monddood gemaakt. Angst regeert. Roos kan erover meepraten. Zij is al veroordeeld door de meervoudige strafkamer in Haarlem en haar hoger beroep dient bij het hof in Amsterdam. De rechtbank in Haarlem was van mening dat als een college informatie opeens geheim beschouwt, al is dat maanden later en al heeft de wereld er intussen kennis van kunnen nemen, dat dat de grondslag is voor een veroordeling.

Intussen is de commissaris van de koning dezer dagen de noodklok aan het luiden. Johan Remkes wijst op het gevaar van infiltratie van de onderwereld in de bovenwereld. Hij zou zich wel eens wat drukker mogen maken over het gebrek aan integriteit onder ambtenaren en wethouders. Over burgemeesters die onbenaderbaar zijn voor een goed gesprek over integriteit. Over het laten verdwijnen van dossiers. Over het zonder toestemming opnemen van telefoongesprekken. Over het ‘overschrijven van e-mail bestanden’. Zodat burgers hun stukken niet eens meer kunnen opvragen. Over huisadvocaten die liegen voor de rechter. Laat dat nou eens prioriteit worden meneer Remkes!

Lees het boek van Roos. Dit is geen jammerklacht. Roos schreef haar verhaal met een doel: het is tijd voor verandering! Het is hoog nodig dat bestuurders verantwoording afleggen. Raadsleden moeten hun werk kunnen doen zonder de mond gesnoerd te worden. De wetgeving rond geheimhouding moet worden verbeterd en verduidelijkt. En veel stappen zullen gezet moeten worden zodat onze Democratie nieuw leven wordt ingeblazen en de komende honderd jaar weer vooruit kan. Wat die stappen zijn, zal Roos duidelijk maken de komende periode. De maatregelen die Johan Remkes voorstelt, vallen wat haar betreft onder de noemer: ‘de verkeerde reflex’. Die weg moeten we niet op. Geef de burgemeester en de commissaris niet nog meer macht. Deze functionarissen hebben al discretionaire bevoegdheden. Wij kiezen niet voor de combinatie van rechter, jury en beul.

Een boeiend interview en boekbespreking in het Haarlems Dagblad 27 januari 2018:

https://www.haarlemsdagblad.nl/haarlem-eo/boek-marielys-roos-over-machtsmisbruik-en-falend-bestuur
En leest u verder ook wat RTVNH heeft geschreven hierover:
http://nhnieu.ws/bWYu