Algemene Waterleidingduinen

Tijdens de raadsvergadering afgelopen donderdag dienden wij een motie in nav het artikel in het Haarlems Dagblad 18 februari jl. Een zeer actueel onderwerp. Zie hier onze motie: Hart voor Bloemendaal motie beheer Waterleidingduinen

Het CDA vond deze motie veel te voorbarig. Liberaal Bloemendaal fractievoorzitter Leonard Heukels sprak zijn verbazing uit. Hij zei dat hij er toch ook wel verbaasd over was wat er in het HD stond, en dan zei hij het nog netjes, want ‘ je kunt je gewoon niet voorstellen dat dat waar is’. Oprechte twijfel dus over het onderzoek dat door het HD was verricht. Ook zou Waternet niet aan bod zijn gekomen. Geen hoor en wederhoor? De heer M Schnackers van het CDA: ‘alsof er bij Waternet geen deskundigen zouden zitten’. Commentaar van de burgemeester: “Een juiste opmerking denk ik.” Op de video geregistreerd op tijdstip 171:28. De onafhankelijk voorzitter van de raad mengt zich hiermee in het debat, wat zij niet moet doen. De motie is door ons aangehouden, omdat wij het onderwerp nu hebben laten agenderen voor de eerstvolgende commissie grondzaken op 10 maart as. Wat wij nog wel vermelden: deze motie hebben wij zorgvuldig voorbereid. De VVD fractievoorzitter M Bolkestein beklaagde zich over het late tijdstip van deze motie. Maar dat ging ook niet anders. Het artikel was de dag tevoren in de krant gepubliceerd. Belangrijk onderwerp vanwege de grote impact op de AWD, Natura 2000 gebied. Groen Links woordvoerster M Meuleman sloot zich aan bij de heer Heukels en de heer Bolkestein en had veel technische vragen. Ook zij vond dus dat het niet waar kon zijn wat er in het HD gepubliceerd was. Voor de bandopname: onderdeel 20 van de agenda:

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Vergaderingen/Raad/2015/19-februari/20:00

Heukels in de raad