Aldus naar waarheid opgemaakt…

Zoals u misschien weet, hebben wij stukken ter inzage gelegd die betrekking zouden hebben op de zgn bedreigingen en intimidaties. Het betreft het dossier Elswoutshoek. Bij die stukken  zat een verklaring over ‘bedreigingen/intimidaties’ van het ambtelijk apparaat van de gemeente Bloemendaal van 8 maart 2012. Onderaan dit bericht vindt u nogmaals deze verklaring. ‘Aldus naar waarheid opgemaakt’, staat onderaan de pagina. Deze verklaring heeft de wethouder gebruikt als ‘bewijs’ van de intimidaties en bedreigingen zie het interview in het Haarlems Dagblad 16 augustus 2014.

Op 13 januari 2015 heeft de heer R Slewe ingesproken tijdens de commissievergadering. De heer Slewe stelt dat de verklaring van 8 maart 2012 in strijd is met de waarheid. Want, de klachtencommissie heeft op 30 januari 2013 precies het tegenovergestelde geoordeeld. De commissie concludeert dat de heer Slewe is afgescheept en dat de gemeente zich niet cooperatief heeft opgesteld en dat de behandeling van de heer Slewe onbehoorlijk was. Bovendien oordeelt de commissie, zie de kopie helemaal onderaan dit bericht: ‘ Door verweerder (lees: gemeente) is voorts gesteld dat klager (lees: de heer Slewe) zich tijdens het bezoek agressief zou hebben gedragen. Uit de door klager gemaakte bandopname van het bezoek blijkt naar het oordeel van de commissie niet dat klager zou hebben geschreeuwd, noch dat hij zich anderszins onjuist zou hebben gedragen. De commissie adviseert zodoende de klacht gegrond te verklaren’. 

De vraag die bij ons opkomt is of de verklaringen die in het dossier zitten dat de wethouder gebruikt heeft voor haar interview, wel naar waarheid zijn opgemaakt, gezien de bovenstaande conclusie van de commissie. Dat is zorgelijk. Als je inwoners zwart maakt en je pretendeert als gemeente dat je dat doet op basis van waarheidsgetrouwe informatie, en later blijkt dat die informatie niet klopt, dan is er iets grondig mis. Het wordt almaar erger in dit dossier. Zie voor de inspreekbeurt van de heer Slewe onderstaande link, punt 2 van de agenda, de eerste inspreker.

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Vergaderingen/Commissie-Grondgebied/2015/13-januari/20:00

naar waarheid opgemaaktnaar waarheid opgemaakt-2naar waarheid opgemaakt-3