Aangifte wegens smaad en laster, schending ambtsgeheim

Vervolg Elswoutshoek: waar wij al voor vreesden en waar wij bovendien uitvoerig voor hebben gewaarschuwd, is gebeurd. Er is aangifte gedaan wegens smaad en laster tegen het college van B&W van Bloemendaal. Ook is er een klacht ingediend wegens het opzettelijk schenden van het ambtsgeheim door wethouder M de Rooij van Bloemendaal, artikel 272 lid 2 Sr. Daarbij het verzoek een strafrechtelijk onderzoek te starten. Zie bijlage. Het drama is nog niet voorbij. Wij hebben de commissaris van de koning, de heer Remkes, al verzocht om in te grijpen, maar dat is niet gebeurd. Wij hebben al die tijd gezegd: los het op, zorg dat er een bevredigende redelijke oplossing komt. Maar het is alleen maar verder ontspoord. Woorden schieten ons te kort op dit moment. aangifte