De Rooij’s uitspraken schadelijk

Het drama Elswoutshoek: wij hebben u eerder al bericht over de wantoestanden. Het is bizar dat er nog steeds geen oplossing is, terwijl de burgemeester dat nog zo beloofd had op 31 juli dit jaar. In plaats van zijn belofte na te komen, wordt er juist nog wat extra olie op het vuur gegooid en loopt de situatie alleen maar verder uit de hand. Op 27 november jl hebben wij wethouder M de Rooij gevraagd of zij bereid zou zijn de enveloppe die wij van haar hebben ontvangen, in aanwezigheid van een notaris te openen in caf├ę restaurant Loetje te Overveen. Het gaat om de enveloppe waarvan wij vermoeden dat hier stukken in zitten die gebruikt zijn voor het interview dat op 16 augustus jl in het Haarlems Dagblad stond. Dat was het bewuste interview waarin de wethouder twee inwoners van Bloemendaal als een stelletje hele of halve criminelen aan de schandpaal nagelde. Ten onrechte wat ons betreft, omdat wij op 8 september die stukken inzagen op haar kantoor en toen werd ons duidelijk dat er helemaal niets klopte van wat de wethouder beweerde. Zij had nl gezegd dat mensen doodsbang waren voor deze inwoners en daarbij gesuggereerd dat die angst volkomen terecht was omdat het ambtelijk apparaat zich ge├»ntimideerd en bedreigd voelde. Wij hadden natuurlijk verwacht en gehoopt dat de wethouder onmiddellijk haar excuses zou aanbieden en zou overgaan tot een rectificatie. Maar niets van dat alles. Zij vond wel dat haar strategie was mislukt, maar van een rectificatie was geen sprake.

SoapWij vinden dat dit absoluut ontoelaatbaar is en hebben gevraagd om openbaarmaking van de stukken die wij op 8 september hebben ingezien. Hoewel de wethouder diverse keren heeft beloofd de stukken openbaar te zullen maken, is dat tot op heden niet gebeurd. In het Haarlems Dagblad leest u hierover meer. Zie hier het artikel. Ook treft u onze vragen aan van 27 november jl tijdens de rondvraag van de raadvergadering.

Hart voor Bloemendaal vragen 27 november 2014