AEB, AfvalEnergieBedrijf Amsterdam

Wij hebben een persverklaring uitgebracht vandaag ivm  de voorgestelde verlenging van het contract afvalverwerking AEB = AfvalEnergieBedrijf waarvan de gemeente Amsterdam eigenaar is. De persverklaring (zie hieronder de link) houdt verband met  de commissievergadering  Grondzaken dd 7 oktober jl en de commissievergadering  Bestuur en Middelen dd 9 oktober jl. Fractievoorzitter Marielys Roos van Hart voor Bloemendaal mocht van de voorzitter van die vergadering geen vraag mocht stellen aan de wethouder van Financien, de heer T Kokke. De vraag die Hart voor Bloemendaal wilde stellen tijdens de rondvraag onder punt 8 had te maken met de actualiteit. Hart voor Bloemendaal had op 9 oktober jl namelijk vernomen dat de gemeente Haarlem al gedagvaard was ivm de verlenging van het contract met AEB (brief dd 22 april jl en bespreking hiervan). Dit alles hield bovendien verband met het raadsvoorstel van B&W Bloemendaal, productiedatum 10 september jl. Hieronder cursief gedrukt de weergave van de betreffende passage uit deze brief van B&W aan de raad:

  1. Probleem-en doelstelling/oplossingen/effecten

Het verlengen van het contract heeft in ieder geval de volgende consequenties:

 Het financiële voordeel van ca. € 64.500 per jaar wordt vanaf 2013 in de begroting verwerkt. Er is stabiliteit in het prijsniveau voor de verwerking van restafval.

Onze vraag was en is: hoe kan dit voordeel verwerkt zijn in de begroting 2013 als het contract nog niet verlengd is? Onder punt 11 van de vergadering hadden wij dan vervolgens willen vragen wat de gevolgen zijn van deze procedure voor de gemeente Bloemendaal. Maar ons werd de mond gesnoerd. De vergadering werd geschorst. Wij mochten de vraag niet stellen. Dit was volgens de voorzitter tegen het reglement, de mores enz van de vergadering. Wij zijn echter volksvertegenwoordiger en hebben het recht om tijdens de rondvraag aan de wethouder van Financien een vraag te stellen als die verband houdt met de actualiteit. Als de wethouder die vraag op dat moment niet kan beantwoorden, dan is dat een feit. Maar het is niet aan de voorzitter om te zeggen dat wij die vraag niet mogen stellen en dat wij maar genoegen moeten nemen met een schriftelijk antwoord. Overigens hebben wij net toestemming gegeven om de antwoorden later dan vandaag toe te sturen aangezien het niet haalbaar blijkt om binnen de toegezegde termijn te reageren. Daarin stellen wij ons  coulant op.

Voor de bandopname verwijzen wij u naar punt 8 vanaf minuut 20:

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Vergaderingen/Commissie-Bestuur-en-Middelen/2014/9-oktober/20:00

HartvoorBloemendaalpersverklaringAEB