Hockey en Bloemendaal

Morgenavond op de agenda: hockey en #Bloemendaal. Onlosmakelijk verbonden. Maar is er ook een grens aan groei? De discussie over lichtmasten is weer volop aan de gang. Omwonenden en natuurorganisaties zeggen nee tegen 14 lichtmasten van 18 meter hoog en wijzen op afspraken. Maar de wethouder (GroenLinks) gaat, als het aan hem ligt, de vergunning afgeven. We hebben de wethouder goed gehoord: die masten gaan er komen. Dat werd afgelopen donderdag tijdens de eerste beeldvormende avond wel duidelijk. En het is de raad die daar in 2014 voor heeft gestemd. Unaniem: VVD D66 LB PvdA CDA en #GroenLinks. Het was voor onze tijd. Want als wij er toen waren geweest hadden we die extra 14 lichtmasten nooit goedgekeurd. In ieder geval niet op deze plek vanwege het landschappelijke karakter en het meertje van Caprera dat zo veel betekent voor de historie van Bloemendaal maar ook voor de omwonenden die zich straks kunnen baden in een zee van licht leven. Maar laten we eerlijk zijn en bekennen dat onze stem niets had geholpen want met 18 stemmen voor en eentje tegen was de uitslag niets veranderd. En zo zal het ook nu weer zijn. De VVD voorop. Dat GroenLinks zich zo ver van de #natuur afkeert, is verbazingwekkend. Hoe dan ook: voor ons is ook cruciaal dat er afspraken zijn gemaakt met de omwonenden. Geen lichtmasten bij de velden drie en vier. Als je iets afspreekt, dan hoor je je eraan te houden. Dat geldt ook voor de overheid. Laten we zien wat morgenavond ons brengt. Misschien zijn er toch fracties die bij nader inzien erkennen dat ze het niet goed gedaan hebben. Dat ze fout zaten toen ze afspraken ontkenden. En dat ze wel rekening gaan houden met hun inwoners en de natuur. Want daar zitten ze tenslotte voor. Zij zijn uw volksvertegenwoordigers.  Een artikel uit het Haarlems Dagblad van afgelopen zaterdag hierover vindt u hier:

Dat gezegd hebbende: wij zijn voor sport, voor hockey. Een kanttening is op zijn plaats: zoals de gemeente in dit dossier opereert is net ‘Knabbel en Babbel’. Een lange termijn visie ontbreekt. Je moet dit soort zaken op regionaal niveau bekijken. Wij zijn erg voor behoud van Bloemendaal als gemeente maar bij echt grote zaken moet je over de grenzen heen durven kijken en beleid uitstippelen met de grote buurgemeenten. En dan komt er misschien nog iets moois tot stand waar alle partijen van zullen zeggen: zo kunnen we de komende tien, twintig jaar vooruit.

Waar wij absoluut niet achter kunnen staan is het recht in eigen hand nemen en in een boom gaan zagen. In dit geval een ‘kraamkamer’ van vleermuizen. Zie foto.  Als wij de geruchten zo eens op ons in laten werken is er misschien iets niet helemaal gegaan zoals het zou moeten. In een holle ruimte van een boom overwinteren vleermuizen. Beschermde diersoort. En laat het nu zo zijn dat die bijzondere overwinteringsplek of kraamkamer, niet zo gek lang geleden door iemand flink onder handen is genomen. De ophef hierover is groot, maar het werk is al geschied. Ons standpunt is in ieder geval helder. Geen masten, geen uitbreiding en een lange termijn visie die de grenzen van onze gemeente overstijgt.